Nagar Prathmik Shikshan samiti sanchalit Prathmik shikshko ane HTAT Mukhya Shikshako na Uchchtar pagar dhoran ane badhti sandarbhe

Nagar Prathmik Shikshan samiti sanchalit Prathmik shikshko ane HTAT Mukhya Shikshako na Uchchtar pagar dhoran ane badhti sandarbhe


Nagar Prathmik Shikshan samiti sanchalit Prathmik shikshko ane HTAT Mukhya Shikshako na Uchchtar pagar dhoran ane badhti sandarbhe


www.kamalking.inZoom These Images To Read Easily:
▪️IMAGE-1: CLICK HERE
▪️IMAGE-2: CLICK HERE

◾Nagar Prathmik Shikshan samiti sanchalit Prathmik shikshko ane HTAT Mukhya Shikshako na Uchchtar pagar dhoran ane badhti sandarbhe.

Powered by Blogger.