તમામ સમાચાર વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં મુકી શકાતા ન હોવાથી હવે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થાઓ.
શૈક્ષણિક સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
નોકરીના સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
VISIT www.cccexaam.blogspot.com FOR ALL UPDATES OF CCC EXAM...

12 December, 2019

TAT bharti Govt Higher Secondary PML-1 Merit List

TAT bharti Govt Higher Secondary PML-1 Merit List

TAT bharti Govt Higher Secondary PML-1 Merit List

AppLock can lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Contacts, Gmail, Settings, incoming calls and any app you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy. Ensure security.

☞ AppLock can hide pictures and videos. Hidden pictures and videos are vanished from Gallery and only visible in the photo and video vault. Protect private memories easily. No pin, no way.

☞AppLock has random keyboard and invisible pattern lock. No more worry people may peep the pin or pattern. More safe!

IMPORTANT LINKS FOR PML-1 MERIT LIST GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER BHARATI

COMMERECE PML-1 MERIT LIST


BIOLOGY PML-1 MERIT LIST 


CHEMISTRY PML-1 MERIT LIST 


ECONOMICS PML-1 MERIT LIST 


ENGLISH PML-1 MERIT LIST 


GEOGRAPHY PML-1 MERIT LIST 


GUJARATI PML-1 MERIT LIST 


HINDI PML-1 MERIT LIST


 HISTORY PML-1 MERIT LIST


MATHS  PML-1 MERIT LIST


P.T. PML-1 MERIT LIST


PHILOSOPHY PML-1 MERIT LIST 


PHYSICS PML-1 MERIT LIST


POLITICAL SCIENCE PML-1 MERIT LIST


PSYCHOLOGY PML-1 MERIT LIS 


SANSKRIT PML-1 MERIT LIST


SOCIOLOGY PML-1 MERIT LIST


STATITICS PML-1 MERIT LIST

IMPORTANT LINK::: 

View Your merit List pdf from hereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

TAT bharti Govt Higher Secondary General Merit List

TAT bharti Govt Higher Secondary General Merit List

TAT bharti Govt Higher Secondary General Merit List

Applock  app key Features

• Lock apps with password, pattern, or fingerprint lock.


• Vault: hide pictures and videos


• Well-designed Themes


• Incognito browser: no history record


• Private SNS: log in multiple accounts


• Intruder Selfie: take photos of invaders.


• Customized background, select a favorite picture


• Customized Profiles: set different locked app groups


• Time Lock: auto-lock/unlock according to time


• Location Lock: auto-lock/unlock according to location


• Hide AppLock icon


• Advanced Protection: prevent AppLock being killed by task killer


• Random keyboard: prevent people peeping pin code


• Force stopped cover


• Lock switch (WiFi, Bluetooth, sync)


• AppLock widget: enable/disable AppLock with one tap


• Quick lock switch: Lock/unlock in notification bar


• Lock incoming calls


• Lock system settings to prevent a mess by kids


• Allow a brief exit: no need password, pattern, fingerprint again within set time


• Prevent uninstalling apps


• Low memory usage.


• Power saving mode


IMPORTANT LINKS::: 

COMMERECE GENERAL MERIT LIST 


BIOLOGY GENERAL MERIT LIST 


CHEMISTRY GENERAL MERIT LIST 


ECONOMICS GENERAL MERIT LIST 


ENGLISH GENERAL MERIT LIST 


GEOGRAPHY GENERAL MERIT LIST 


GUJARATI GENERAL MERIT LIST 


HINDI GENERAL MERIT LIST


 HISTORY GENERAL MERIT LIST


MATHS GENERAL MERIT LIST


P.T. GENERAL MERIT LIST


PHILOSOPHY GENERAL MERIT LIST 


PHYSICS GENERAL MERIT LIST


POLITICAL SCIENCE GENERAL MERIT LIST


PSYCHOLOGY GENERAL MERIT LIS 


SANSKRIT GENERAL MERIT LIST


SOCIOLOGY GENERAL MERIT LIST


STATITICS GENERAL MERIT LIST

IMPORTANT LINK::: 

View Your merit List pdf from here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

GOOD NEWS :-GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

GOOD NEWS :-GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN  BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

IMPORTANT LINK:::

ACHARYA RAKSHAN CLICK HERE

Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

GOOD NEWS :-GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN  BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

IMPORTANT LINK:::

ACHARYA RAKSHAN CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

GOOD NEWS :-GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN  BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

IMPORTANT LINK:::

SIXAN SAHAYAK RAKSHAN CLICK HERE

Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

GOOD NEWS :-GRANTED SCHOOL MA SIXAN SAHAYAK ANE AACHARY NE FAJAL NA RAKSHAN  BABAT LATEST PARIPATRA DATE:- 08/12/2019

IMPORTANT LINK:::

SIXAN SAHAYAK RAKSHAN CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Meena Ni Duniya Episod, Meena Radio Gujarati Episode

Meena Ni Duniya Episod, Meena Radio Gujarati Episode

Meena Ni Duniya Episod, Meena Radio Program


The Meena Radio Programme is an entertainment- education programme that was developed by UNICEF in partnership with the Department

Background. Meena Radio initiative communicates with children directly through a radio programme that also involves the teachers and uses school

Meena is a fictional character who stars in the Asian children's television show Meena. ... through her stories in comic books, animated films (Meena Cartoon), and radio series (affiliated with the BBC).

Meena Radio Time Table

Download Meena ni Duniya Time Table 2019 : Click Here

Download All Meena Ni Duniya, Meena Radio Episodes From Below Link

2/8/2019 : Chalak Lala :: Download

6/8/2019 : School se bhaga bhoot : Click here

27/8/2019 : Jara Suno : Click here

30/8/2019 : Kabddi... Kabddi : Click here

3/9/2019 : Meena aur naye dost : Click here

7/9/2019 : Abhi mai Choota hu : Click here

13/9/2019 : Raja Khaye Ja : Click here

20/9/2019 : Amma Meri : Click Here

24/9/20149 : Deepu bana Monitor : Click here

27/9/2019 : Ungliyo ki Jubani : Click here

1/10/2019 : Barfi ho to Aisi : Click Here

4/10/2019 : Kitab ka Kissa : Click here

19/11/2019 : Bhag Sumit Bhag : Click here

26/11/2019 : Akhbaar se kya sikha : Click Here

29/11/2019 : Dosti ka Rahsya : Click Here

03/12/2019 : Pipal KiChhaya : Click Here

06/12/2019 : Trophy ka Raz : Click Here

10/12/2019 : Mitha Achar : click Here

13/12/2019 : Kya Jodi Hai : click Here

17/12/2019 : Tal se Tal Mila : Click Here

20/12/2019 : Sab Mumkin Hain : Click Here

24/12/2019 : Tufani Sham : Click Here

31/12/2019 : Badi Dadi : Click Here

Meena Karykram Joya Pachhi Bharvanu Google Form

Online entry Link : Click hereRELATED SEARCHES

meena radio online form


meena radio google form


meena radio programme in gujarat


meena ki duniya radio karyakram


meena radio karyakram time table


meena ki duniya radio channel


http gg gg meenaradio


meena ni duniya in gujarati


Also Search Keywords

Meena, meena radio, meena ni duniya, meena manch, meena karykram, meena radio gujarati, meena download, meena live, meena vande gujarat, meena bisag, meena karykram aajno

Download Karo Meena Radio Na Badha Episode Na Aheval

2/8/19:: Chalak Lala Aheval : Click here


13/8/2019 : School se bhaga Bhoot : Click here


27/8/2019 : Jara Suno : Click here


30/8/2019 : Kabddi.. Kabddi : Click here


3/9/2019 : Meena Aur naye dost : Click here


7/9/2019 : Me Abhi chhota hu : Click here


13/9/2019 : Raja Khaye Ja : Click here


20/9/2019 : Amma Meri : Click Here


24/9/2019 : Deepu bana Monitor : Click here


27/9/2019 : Ungliyo ki Jubani : Click here


1/10/2019 : Barfi ho to Aisi : Click Here


4/10/2019 : Kissa kitab ka : Click here


19/11/2019 : Bhag Sumit Bhag : Click here


26/11/2019 : Akhbaar se kya sikha : Click Here


29/11/2019 : Dosti ka Rahsya : Click Here


03/12/2019 : Pipal KiChhaya : Click Here


06/12/2019 : Trophy ka Raz : Click Here


10/12/2019 : Mitha Achar : click Here


13/12/2019 : Kya Jodi Hai : click Here


17/12/2019 : Tal se Tal Mila : Click Here


20/12/2019 : Sab Mumkin Hain : Click Here


24/12/2019 : Tufani Sham : Click Here


31/12/2019 : Badi Dadi : Click Here


Download karo Meena Radio na badha Episode na Aheval


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Download SEB NMMS Exam Hall Ticket At Sebexam.Org

Download SEB NMMS Exam Hall Ticket At Sebexam.Org

SEB NMMS Scholarship Examination 2019 Hall Ticket Notification


Download Notification : Click here

Download NMMS Hall Ticket : Click here ( Start from 12/12/2019)

SEB NTSE/NMMS Scholarship Examination 2019

State Examination Board, Gandhinagar has Declared Notification For Primary Scholarship Exam (For Standard 5) and Secondary Scholarship Exam (For Standard 8) Notification 2019

Eligible students can apply online before August 16, 2019. Gujarat Scholarship Exam 2019 Online Application will be Available at on official site www.sebexam.org

NMMS EXAM 2019 HALL TICKET

Click Here to Download Hall Ticket

Exam Date : 22.12.2019Online Application Instructions :

Log on official site: www.sebexam.org
Click on apply online
Now select your exam name like Primary Scholarship Exam 2019 or Secondary Scholarship Exam.
Filling up your details.
Upload your photo and signature.
Confirm your application and print copy.

Important Links For NMMSE :

Click Here to Download Hall Ticket

Download SEB NMMS Exam Hall Ticket at sebexam.org


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper And Official Answer Key Download Exam Date 08-12-2019

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper And Official Answer Key Download Exam Date 08-12-2019

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper Download Exam  Date 08-12-2019

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Question Paper for the post of DySO/ Deputy Mamlatdar 2019, Check below for more details.

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper Download Exam  Date 08-12-2019

GPSC Nayab Mamlatdar Question Paper 丨GPSC DySo Question 丨GPSC Deputy Mamlatdar Question Paper 丨Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Examination Question Paper for the Post of DySO/Deputy Mamlatdar 2019 at official website gpsc-ojas.gujarat.gov.in. Check more details about GPSC Recruitment 2019 at given below.

Posts Name : Dy. Section  Officer / Deputy Mamlatdar

Advertisement No. 20/201920

Exam Date : 08/12/2019

Exam Time : 11:00 am to 01:00 pm

Important Links :

Official Answer Key : Click here

Question Paper : Click Here.

Download Solution : Click here

Download OMR SHEET : Click here

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper Download Exam  Date 08-12-2019


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Fix Pay Case Supreme Court Latest News By Team Fix pay Update 10-12-2019.

Fix Pay Latest News By Team Fix Pay Update 10-12-2019.


Fix Pay Case Supreme Court Latest News By Team Fix pay Update 10-12-2019.
Click here to Read

Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

Fix Pay Case Supreme Court Latest News By Team Fix pay Update 10-12-2019.
Click here to Read


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

JNVST Admit Card 2020 Class 6th (Released) – Download Navodaya Vidyalaya 6th Class Admit Card/Hall Ticket

JNVST Admit Card 2020 Class 6th (Released) – Download Navodaya Vidyalaya 6th Class Admit Card/Hall Ticket

JNVST Admit Card 2020 Class 6th (Released) – Download Navodaya Vidyalaya 6th Class Admit Card/Hall Ticket

Javahar Navodaya Class six Admit card Available Now.

The admit card of JNVST 2020 is now available for download.
Candidates have to use their Registration Number and password
for JNVST 2020 Admit Card Download.

JNVST 2020 Admit Card is issued by Jawahar Navodaya ... JNVST 2020 is now available and direct link to perform the test ...

JNVST admit card for class VI is available online. ... to download the hall ticket from the ... Now click on the link appearing.

JNVST 6th Class Admit Card 2020: Jawahar Navodaya ... Download JNVST Class 6th Admit Card 2020-21 – Available Now

JNVST 6th Class Admit Card 2020:

 Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) has scheduled the 6th Class admission Entrance test on 11th January, 2019. Applicants who have applied for class 6th admission in Navodaya schools must be getting ready to attend the entrance test as per the scheduled dates. The competition for NVS 6th admissions is very tough this year. Hence the participants wishing to get shortlisted for the admission must show their excellent performance to get good merit in the selection test. Students who are going to attend the NVS Class 6th admission test 2020 must have to download the hall tickets from the official website, navodaya.gov.in before proceeding to the examination. Students must download and keep the hall tickets safe to carry to the examination. JNVST will print various details of examination venue, date, timings, candidate details, and guidelines for the students. After downloading the hall tickets, students can keenly go through all the information from it. Here in this article, we specified the details about the admit card downloading process, guidelines for the students, and much more important information for the JVNST 6th class competitors. Check through the details and have a better idea about the examination.

JNVST 6th Class Admit Card 2020:

Important Link

Download Admit Card : Click hereHow to fill the Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission Form online ?

Jawahar Navodaya Vidyalaya: 2019 Admission, Eligibility, Admit Card and More

Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti Hyderabad Region invites applications from the eligible candidates for admission to Class VI of Jawahar Navodaya Vidyalayas of the District, against the vacant seats, which are likely to be available during the academic year 2019

Candidates, aspiring to get admission into class VI at Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs), they will have to appear for Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test. I would like to intimate all JNVST 2019 aspirants that they may obtain the application form from 25th September 2017 onward
Please check out below all important dates associated with JNVST 2019 including its application form, eligibility criteria, exam pattern, syllabus etc.

About of NVS
In accordance with the National Policy of Education 1986, Govt. of India started Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs). Presently the JNVs are spread in 28 States and 07 Union

Territories.
These are co-educational residential schools fully financed and administered by Govt. of India through an autonomous organization, Navodaya Vidyalaya Samiti. Admissions in JNVs are made through the Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST) at Class VI.

State-wise Distribution of JNV
At present, there are 660 Vidyalayas are sanctioned in 28 States and 07 Union Territories. Out of which 626 are functioning. The State-wise distribution of JNVs sanctioned is as under:

Andhra Pradesh 13+02; Himachal Pradesh 12; Punjab 22+01; Assam 27+01; Jammu & Kashmir 22+01; Pudducherry 04; Arunachal Pradesh 18; Jharkhand 24+02; Rajasthan 33+02; Andaman & Nicobar Islands 03; Karnataka 30+01; Sikkim 04; Bihar 38+01; Kerala 14; Tripura 08; Chandigarh 01; Lakshadweep 01; Telangana 09; Chattisgarh 27+01; Madhya Pradesh 51+02; Uttar Pradesh 75+01; Delhi 09 Maharashtra 33+01 Uttarakhand 13; Daman & Diu 02 Manipur 09+02 West Bengal 19+01; Dadra & Nagar Haveli 01 Meghalaya 11+01; Goa 02; Mizoram 08; Gujarat 33+01; Nagaland 11 and; Haryana 21 Orissa 30+01
Total - 638 + 22 = 660

Eligibility
a) Only the candidates from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been opened are eligible to apply for admission. However, the district where JNV is opened and is bifurcated at a later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility for admission into JNVST, in case a new Vidyalaya has not started in newly bifurcated district as yet
b) A candidate seeking admission must not have been born before 01st May 2005 and after 30th April 2009; this will apply to candidates of all categories, including those who belong to the SC/ST; in case of doubt of overage candidate seeking admission, they may be referred to the Medical Board for confirmation of the age. The decision of the Medical Board will be final
c) A candidate appearing for the selection test must be studying in Class-V for the whole of the academic session 2017-18 in a Govt. /Government aided or other recognized schools or ‘B’ certificate competency course of National Institute of Open Schooling in the same district where he/she is seeking admission
Schools where students have obtained ‘B’ certificate under National Institute of Open Schooling should have accreditation of NIOS. A candidate must successfully complete Class-V in the session 2017-18. Actual admission in Class-VI for the session 2018-19 will be subject to this condition
d) A Candidate claiming admission under rural quota must have studied and passed classes III, IV and V from a Govt. /Govt. aided/recognized school spending one full academic session each year in a school located in rural area
e) Candidates who will be passing ‘B’ certificate competency course of National Institute of Open Schooling on or before 30th September 2017 are also eligible to write admission test provided they are in the prescribed age group
f) A Candidate who has not been promoted and admitted to Class-V before 15th September 2017 is not eligible to apply.

JNVST 6th Class Admit Card 2020:

Important Link

Download Admit Card : Click here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Gujarat Police Bharti 2018-19 Updated Result And Allotment And Waiting News

Gujarat Police Bharti 2018-19 Updated Result And Allotment And Waiting News

Gujarat Police Bharti 2018-19 Updated Result And Allotment And Waiting News


Gujarat Police Bharti 2018-19 Result: The Gujarat Police Department is the law enforcement agency for the state of Gujarat in India. The Gujarat Police has its headquarters in Gandhinagar, the state capital. The Gujarat Police Department came into existence after Gujarat's separation from the Greater Mumbai state on 1 May 1960. Gujarat Police Recruitment for 6189 Constable / Lokrakshak Posts 2018 (OJAS) Advt. No.: LRB/201819/1 Ojas Gujarat Police Bharti 2018 : Notification / Advertisement This Police Bharti Notification is for 6189 Vacancies. There are total 6 Posts to fill up for the recruitment.

Unarmed Constable – Lokrakshak (Male): 225 Posts

Unarmed Constable – Lokrakshak (Female): 111 Posts

Armed Constable – Lokrakshak (Male): 3551 Posts

Armed Constable – Lokrakshak (Female): 1748 Posts

Jail Sipahi (Male): 499 Posts

Jail Sipahi (Female)/ Matron: 55 Posts

The Other details like how to apply online for lokrakshak police bharti and other details is given below. LRB/201819/1 The Online Advertisement will be published on the websites on 15th august 2018. The Online Form Will Be Start on 15.08.2018 on ojas.gujarat.gov.in. Advertisement Number is LRB/201819/1 to download police call letter from ojas.

Name And Number Of Vacancies of Lokrakshak Police Bharti (NEW)
Post NameVacancy Details

Unarmed Constable (Male) 2111
Unarmed Constable (Female) 1040
Armed Constable (Male) 4026
Armed Constable (Female) 1982
Jail Sipay (Male) 499
Jail Sipay (Female) / Matron 55
Total 9713
Education Qualification and Age Limit As Per LRB Police Bharti

Education Qualification And Age Limit Is Available To Check On Official Notification Here is the short Summery of that details which is derived from ojas website.

Education Qualification: Candidate should be 12th pass or should have pursued similar education qualification As per gseb board.

Age Limit: The Minimum Age Limit should be 18 Years And Maximum or higher age limit should be 33 Years. (The candidate's whos birthday belongs to the date between 06-09-1985 to 07-09-2000 Can Apply For This Police Recruitment Advertisement.)

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website ojas.gujarat.gov.in

Police Important Dates:

Events Date Starting date to apply online 15-08-2018
Last date to apply online 07-09-2018
Total Vacancies 9713 vacancies
Official Website: ojas.gujarat.gov.in And lrbgujarat2018.in

LRBGUJARAT Police Constable Written Exam Date is 06-01-2019.

Download Gujarat Police Bharti 2018-19 Result

Gujarat Police Bharti 2018-19 Updated Result And Allotment And Waiting News


▪️Bin Hathiyari LRD Selection List (Updated)

▪️Hathiyari LRD Selection List (Updated)

▪️Jail Sepoi (Male) Selection List (Updated)

▪️Jail Sepoi (Female) Selection List (Updated)

▪️Download Gujarat Police Bharti 2018-19 Allotment District Wise

Gujarat Police Bharti 2018-19 Updated Result And Allotment and Waiting News


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

09 December, 2019

School Pravas Aayojan File PDF - WORD & Excel File | Pravas Check List Sathe Na Tamam Patrako

School Pravas Aayojan File PDF - WORD & Excel File | Pravas Check List Sathe Na Tamam Patrako

Primary School Education Tour Form

Prathmik Shala Pravas Manjuri Form

School Pravas Aayojan File PDF - WORD & Excel File | Pravas Check list sathe na Tamam Patrako

Primary school ma Pravas Aayojan mate ni File ane Pravas Matena Jaruri Tamam Patrako ahi School ane Shixako na upayog mate mukva ma Aavya 6.School Pravas Aayojan file


Tamam school ane shikshako ne aa "Pravas Aayojan file" pdf, Excel ane Word format ma Download kari ne upayog kari shake chhe.

File for Primary School Pravas Aayojan mate and one Pravas Matena Jaruri Tamam Patrako and one school for Shixako and Mukva Avaya 6.

Tamam school has a new "Pravas Aayojan file" pdf, which you can download and use in Excel Word format.

School Pravas Aayojan File PDF - WORD & Excel File | Pravas Check list sathe na Tamam Patrako

▪️Pravas Aayojan pdf file : Download

▪️Pravas Aayojan Mate jaruri Suchanao Download : pdf file | Excel file

▪️Pravas Aayojan Kilometres ni nodh no namuno : pdf file | Excel file

▪️Pravas Aayojan mate Jaruri Vastuo nu list : pdf file | Excel file

▪️Pravas Aayojan Patrika no namuno : pdf file | Excel File

▪️Pravas Aayojan Samiti no namuno : pdf file | Excel file


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Primary School Pravas Manjuri Mate Ni Darkhast Checklist Mujab Karva Babat Paripatra -

Primary School Pravas Manjuri Mate Ni Darkhast Checklist Mujab Karva Babat Paripatra

EDUCATIONAL TOUR CHECK LIST FORM FOR PRIMARY SCHOOL

◾Primary school Pravas Manjuri mate ni Darkhast Checklist Mujab Karva babat paripatra:
Click here to Download

Dollar Rent A Car, has operations in over 640 worldwide locations covering 53 countries, with a fleet of approximately 200,000 vehicles. Headquarters in Tulsa, Oklahoma USA, Dollar is renowned for its quality line-up of vehicles. Dollar Rent A Car in the UAE is a franchised operation owned by A.A. Al Moosa Enterprises, under the license of Zabeel Rent A Car LLC. It commenced operations in May 2004 and is currently operating across the cities of Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah - including Airport locations, with plans for significant growth in the future. Dollar has plans to increase the number of locations across the UAE. Dollar Rent A Car aims to serve both the local market and the international tourist. Our aim is to give the most efficient and cost effective services, whilst maintaining the highest quality standards.

Book great value car hire from Dollar car rentals. You can rely on our high quality fleet and excellent customer service. Special offers & discounts available on car rentals.

Convenient Locations
Discover a wide range of car options and thousands of convenient locations. We have thousands convenient of pickup and drop off locations.

Huge Fleet
We can help you hire the car that matches your exact wishes. Whether it’s a small, comfortable car, an exciting sports car or a van for more people, our fleet can accommodate any of your travel necessities.

Business Rentals
Regularly book cars for your colleagues? Business hire cars should be executive, but needn't be bland. Choose from a vast selection of vehicles at great prices.

Primary school Pravas Manjuri mate ni Darkhast Checklist Mujab Karva babat paripatra - Sabarkantha

Click here to Download


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Samarth 2 Online Teacher Training Project Guidelines

Samarth 2 Online Teacher Training Project Guidelines

IIM Samarth 2 Online Training Project Guidelines | How To Work On Project In Samarth 2 Online Teacher Training
Click here to Read

Dollar Rent A Car, has operations in over 640 worldwide locations covering 53 countries, with a fleet of approximately 200,000 vehicles. Headquarters in Tulsa, Oklahoma USA, Dollar is renowned for its quality line-up of vehicles. Dollar Rent A Car in the UAE is a franchised operation owned by A.A. Al Moosa Enterprises, under the license of Zabeel Rent A Car LLC. It commenced operations in May 2004 and is currently operating across the cities of Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah - including Airport locations, with plans for significant growth in the future. Dollar has plans to increase the number of locations across the UAE. Dollar Rent A Car aims to serve both the local market and the international tourist. Our aim is to give the most efficient and cost effective services, whilst maintaining the highest quality standards.

Also Read: For More Details on Samarth 2 Teacher Online Training Click Here


Book great value car hire from Dollar car rentals. You can rely on our high quality fleet and excellent customer service. Special offers & discounts available on car rentals.

Also Read: For More Details on Samarth 2 Teacher Online Training Click Here

Convenient Locations
Discover a wide range of car options and thousands of convenient locations. We have thousands convenient of pickup and drop off locations.

Huge Fleet
We can help you hire the car that matches your exact wishes. Whether it’s a small, comfortable car, an exciting sports car or a van for more people, our fleet can accommodate any of your travel necessities.

Business Rentals
Regularly book cars for your colleagues? Business hire cars should be executive, but needn't be bland. Choose from a vast selection of vehicles at great prices.

IIM Samarth 2 Online Training Project Guidelines


Samarth 2 Online Training Project Guidelines | How To Work On Project In Samarth 2 Online Teacher Training
Click here to Read


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

08 December, 2019

MGVCL Recruitment for Chief Finance Manager Post 2019

MGVCL Recruitment for Chief Finance Manager Post 2019


Madhya Gujarat Vij Company Limited has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


Posts: Chief Finance Manager

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

AdvertisementClick Here


Updates on Telegram Channel: Click Here 


Last Date: 30-12-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

ITI Dabhoi Recruitment for Pravasi Supervisor Instructor Posts 2019

ITI Dabhoi Recruitment for Pravasi Supervisor Instructor Posts 2019

ITI Dabhoi has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Pravasi Supervisor Instructor

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

AdvertisementClick Here


Updates on Telegram Channel: Click Here 


Last Date: 21-12-2019

Date of Interview: 06-01-2020 (11:00 AM)
To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Recent Posts

DMCA

Categories

FIND MONTHWISE ANY POSTS

Founder & CEO.

1) V. K. Chaudhari
P. T. C., M.A.(PSYCHOLOGY)

2) Kamal King Chaudhari
Mathematics Teacher
M.Sc.B.Ed.(TET-2/TAT-1/TAT-2)
At-Diyodar
Dist-Banaskantha

Total Visitors

Popular Posts