તમામ સમાચાર વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં મુકી શકાતા ન હોવાથી હવે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થાઓ.
શૈક્ષણિક સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
નોકરીના સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
VISIT www.cccexaam.blogspot.com FOR ALL UPDATES OF CCC EXAM...

24 January, 2020

Primary School Teacher Attendance Latest News Report

Primary School Teacher Attendance Latest News Report


Face Recognition for easy and mobile attendance tool

If you are ;

- An employer who have small number of employees (drivers, maid, etc)
- A School Teacher, University Lecturer, etc
- Residential Area Security Employer

You can perform ANYWHERE attendance with Abseno by face recognition technology.

Capabilities :

1. Real Time Face Recognition with Adjustable Confidence
2. Front/Rear Camera Support
3. Real Human Verification against spoof attempt using still image or video
4. Up to 200+ persons registrations
5. Export your person or import face data from/to another Abseno User
6. Check IN, Check OUT, Classroom Mode Attendance and Quick Scan Mode
7. Report generation and export to csv or Ms Excel
8. Secured by Login System
9. Push Notification

Hints:
- Enrol at least one person
- Enrol face on good lighting environment (daylight is recommended)
- You may install Abseno on the big screen Android Device (such as Tab) and put it on attendance location to run 24/7
- Calibrate each time you add and remove person
investment platform in India.

SSA TEACHERS, STUDENTS ONLINE ATTENDANCE OFFICIAL WEBSITE LINK: CLICK HERE

CLICK HERE TO ZOOM THIS IMAGE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Unit Test (PAT), MUKH VANCHAN Marks, Speed Online Entry Start for Std 3-8 and Gujarati and Maths Subject Trimester Mark Entry For Std 1-2

Unit Test (PAT), MUKH VANCHAN Marks, Speed Online Entry Start for Std 3-8 and Gujarati and Maths Subject Trimester Mark Entry For Std 1-2


UNIT TEST (PAT) ONLINE MARKS ENTRY OFFICIAL WEBSITE LINK FOR STANDARD 1-8

Unit Test (PAT) Online Entry Start for Gujarati and Maths Subject mark 2020

We are Provides Latest Educational News, Government Job Notification, Private Recruitment ,Teacher Circular, GK, Technology Tips, Primary School , Secondary School and All Type of Result for all Competitive Exam. Always Visit www.kamalking.in

Welcome to Our Educational,Jobs, Result, Admission, Government Jobs,GPSC,Techno Tips, GSSSB, UPSC we are Provides all Latest Information...

◾PAT ONLINE MARKS ENTRY OFFICIAL LINK:
Click Here to view

Ekam kasoti on-line entry ssaexam.in
PAT Marks on-line entry
ssaexam.in
Peoridial assesment check marks entry
primary school ekam kasoti marks entry
ekam kasoti mark entry link

------------------------------------------

IMPORTANT LINKS:

 Download ssa Pat on-line Entry official Letter from here

1-8 TEST ONLINE MARKS ENTRY LINK: CLICK HERE


------------------------------------------

Read Also:::: 

Primary school Online Hajari Link


Unit Test Paper Solution


Online pagar Bil and masik patrak sasgujarat.in

One advantage of exploitation cloud storage and security is that it eliminates the necessity to take a position in dedicated devices. This not solely reduces cost of capital, however conjointly reduces body overhead.

These tasks will drastically cut back resources, however after you move them to the cloud, all security administrations ar in one place and ar absolutely managed on your behalf.

IMPORTANT LINK :::

 CLICK HERE FRO ONLINE ENTRY SERVER  http://ssaexam.in/

-------------------------------

MUKH VANCHAN (READING CAMPAIGN) DHORAN 3 THI 8 SPEED ZADAP ONLINE ENTRY OFFICIAL WEBSITE LINK:

Mukh Vachan Speed Test Online entry start now.
Reading Camping ma jaine Mukhvachan ni Online entry kari shakashe.

Dhoran 1 ane 2 ma 9 ane 10 January na roj Yojayel Nidan kasoti na marks Online karva mate margdarshika.

9 January Dhoaran 1 and 2 Gujarati

10 January Dhoran 1 ane 2 Maths

Download Guideline Pdf : Click Here

Online Marks Entry : Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

21 January, 2020

26 January Dikri Sanman Patra

26 January Dikri Sanman Patra

"DOKARI NI SALAM DESH NE NAAM" PRAMANPATRA FOR GIRL WHO WILL FLAG THE NATIONAL FLAT

26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD 26 JANUARY DIKRI SANMAN PATRA PDF COPY: Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]


DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE
The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 January Dikri Sanman Patra

DOWNLOAD 26 JANUARY DIKRI SANMAN PATRA PDF COPY: Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

26 JANUARY SMRUTI PATRA

26 JANUARY SMRUTI PATRA


26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD 26 JANUARY SMRUTI PATRA PDF COPY: Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]


DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE

The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 JANUARY SMRUTI PATRA

DOWNLOAD 26 JANUARY SMRUTI PATRA PDF COPY: Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 


26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD AAMANTRAN PATRAK (INVITATION CARD): Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]

DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE

The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 

DOWNLOAD AAMANTRAN PATRAK (INVITATION CARD): Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Paripatra: Modasa

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Latest Paripatra: Modasa

Click Here to view

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Paripatra.,Modasa

Pravashi Shixak Pagar | Pravasi Shixak Mahenatana dar | Pravasi shixak Pagar Latest Paripatra Circular

Click Here to view

Understudies IN THE U.S. are deteriorating at perusing, and twelve instruction and social liberties associations sounded the alert over what they state is a national emergency.The National Assessment of Education Progress, likewise known at NAEP or the Nation's Report Card, tests in excess of 600,000 fourth-and eighth-graders out in the open and Catholic schools in math and perusing like clockwork and is viewed as the most precise indicator for how understudies the nation over are improving – or, for this situation, relapsing.

"The diligent holes in perusing accomplishment of understudies from low-pay foundations, understudies of shading, English students and understudies with inabilities on the NAEP require dire activity," John King, CEO of The Education Trust and previous instruction secretary for the Obama organization, said in an announcement. 

"Among the significant advances required is a lot more prominent regard for the study of perusing," he said. "As a country, on the off chance that we neglect to respect understudies' entitlement to education, we undermine long haul wellbeing and prosperity of our economy, however of our vote based system."

The dozen instruction and social liberties associations are vowing to help states and regions better comprehend the study of perusing, utilize great educational plan materials that are better adjusted to scholastic gauges, better get ready instructors to show proficiency and increment the government interest in look into based proficiency programs.

"While there are some splendid spots in these outcomes, there is no uncertainty that there is a dire requirement for activity crosswise over states, locale and schools," Jim Cohen, official executive of the Collaborative for Student Success. "States focused on keeping high scholastic guidelines and to grasping the genuine study of perusing guidance are the ones who saw achievement."

Mississippi, for instance, was the main spot other than the District of Columbia that saw score increments in three of the four evaluation subject mixes, including a huge score gain in fourth-grade perusing.

The state's training authorities indicated a 2013 law that requires third-graders to breeze through a perusing assessment before they can proceed onward to the fourth grade.

"You're to be recognized, Mississippi," Peggy Carr, the partner chief for appraisal at the National Center for Education Statistics, which regulates NAEP, said when the outcomes.Also Check Update Educational Website.

"The present Report Card is basically equivalent to the last one, and the one preceding that, and the one preceding that. Truth be told, understudy accomplishment hasn't changed much since 1992. Level lines. Scarcely any change."

Understudies in the U.S. gained critical ground in math and perusing accomplishment on NAEP from 1990 until 2015, when the principal significant dunk in accomplishment scores happened. During that time range, fourth grade understudies improved 27 points in math and 6 points in perusing, and eighth grade understudies improved by 19 in math and 5 in perusing.

While scores are still up in math contrasted with 1990, understudies are to a great extent starting over with regards to perusing, other than the most elevated performing understudies.Also Daily Update on www.kamalking.in

The Council for Chief State School Officers, the association that speaks to every one of the heads of state divisions of training, is holding an education summit in January to help state boss get ready to handle what's being portrayed as a national emergency.

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Paripatra: Modasa

Click Here to viewTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GSTES (Eklavya Residency School) dwara Tribal EMRS Pravesh Pariksha na Online form ni Mudat Lambavai..

GSTES (Eklavya Residency School) dwara Tribal EMRS Pravesh Pariksha na Online form ni Mudat Lambavai..

GSTES (Eklavya Residency School)  dwara Tribal EMRS Pravesh Pariksha na Online form ni Mudat Lambavai..

Organization Name :- GSTES Entrance Exam :- EMRS 

Application form :

Last Date:- 25-01-2020

Click Here to NotificationTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

BAOU NI CCC/CCC+ 400/450 marks valid ganva babate circular date 15/1/2020

BAOU NI CCC/CCC+ 400/450 marks valid ganva babate circular date 15/1/2020


Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad BAOU offers many courses ranging from Certificate course to Doctor of Philosophy. 

BAOU NI CCC/CCC+ 400/450 marks valid ganva babate circular date 15/1/2020

Important Link

Download Circular/ ParipatraClick here

BAOU encourages and facilitates learning for
==> Women particularly housewives
==> People engaged in different services business or agriculture
==> People leaving in rural and remote areas
==> People belonging to Scheduled Tribes, Scheduled Casts, Nomadic Tribes and Socially and economically backward class 
==> People deprived of higher education in young age
==> Person aspiring to improve their qualification now
==> Person Deprived of admission in conventional university
==> Physically handicapped and
==> Working people who wish to improve their professional skills
==> Prisoners ...
This application is designed to provide information regarding courses offered by Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahemdabad without requiring internet connection.

It covers detailed information regarding courses such as objective, eligibility, fees detail, structure of the course, evaluation method, standard of success etc.

This app provides details of courses category wise such as certificate, diploma, graduate, post graduate, post graduate diploma, special B.Ed. and Ph.D.

User can simply view information by just tap on link and can go back using back key.

BAOU NI CCC/CCC+ 400/450 marks valid ganva babate circular date 15/1/2020

Important Link

Download BAOU CCC/CCC+ Circular/ Paripatra: Click here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

20 January, 2020

GUJCET EXAM ONLINE APPLICATION WEBSITE LINK

Gujcet Examination Online Form will be Start on Dated 21-01-2020

GSEB Gujcet Examination Online Form will be Start on Dated 21-01-2020

Name of Organization: GSEB 

Name of Examination: Gujcet Exam

Exam Date:31/3/2020We are Provides Latest Educational News, Government Job Notification, Private Recruitment ,Teacher Circular,GK, Technology Tips, Primary School , Secondary School and All Type of Result for all Competitive Exam. Always Visit www.kamalking.in

Welcome to Our website www.kamalking.in Educational, Jobs, Result, Admission, Government Jobs, GPSC, Techno Tips, GSSSB, UPSC we are Provides all Latest Information...

Date of Exam: 31-03-2020

Click Here: Notification


Click Here: Online Form


Click Here: Online Form Link-2


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

SHALA SVACHCHHATA GRANT FERFAR BABAT MAHTVAPURN LATEST PARIPATRA DATE: 10-1-2020

SVACHCHHATA GRANT FERFAR BABAT MAHTVAPURN PARIPATRA DATE: 10-1-2020.

PARIPATRA DOWNLOAD LINK IS GIVEN BELOW

SHALA SVACHCHHATA GRANT FERFAR BABAT MAHTVAPURN LATEST PARIPATRA DATE: 10-1-2020

▪️SVACHCHHATA GRANT PARIPATRA CLICK HERE.

▪️Shala Swachhta Grant Falavani Babat No Letest Paripatra

What is Bitcoin and how does it work?
Definition: Bitcoin is a cryptocurrency, a form of electronic cash. It is a decentralized digital currency without a central bank or single administrator that can be sent from user to user on the peer-to-peer bitcoin blockchain network without the need for intermediaries.

Bitcoin is better bid at press time and could maintain its recent upward trajectory despite a long-term bearish indicator making its first appearance in 19 months.
What is Bitcoin in a nutshell
Small wonder that Bitcoin emerged in 2008 just after Occupy Wall Street accused big banks of misusing borrowers’ money, duping clients, rigging the system, and charging boggling fees. Bitcoin pioneers wanted to put the seller in charge, eliminate the middleman, cancel interest fees, and make transactions transparent, to hack corruption and cut fees.
They created a decentralized system, where you could control your funds and know what was going on.

The top cryptocurrency rose to a two-month high of $8,580 during Tuesday's Asian trading hours and is currently trading at $8,480 indicating a 4.8 percent rise on a 24-hour basis, according to CoinDesk's Bitcoin Price Index.Bitcoin is now up by more than 30 percent from the low of $6,425 reached in December 2019.

While the cryptocurrency is showing signs of life following the gloomy second half of 2019, a widely tracked technical indicator is about to flash a bearish signal.
The 50-candle average on the three-day chart is trending south and looks set to cross below the 100-candle average in the next few days. That would be the first bearish crossover of the two averages since June 2018.

However, moving averages are based on historical data and tend to lag prices. To put it another way, crossovers are the result of the price action that has already happened and have limited predictive powers.

SVACHCHHATA GRANT FERFAR BABAT MAHTVAPURN PARIPATRA DATE: 10-1-2020

▪️SVACHCHHATA GRANT PARIPATRA CLICK HERE.

▪️Shala Swachhta Grant Falavani Babat No Letest Paripatra


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 6 TO 8 PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

SAS Ma Taiyar Karela 6 to 8 Na Samta Mujab Patrak A Excel File Sem 2

SAS Ma Taiyar Karela 6 to 8 Na Samta Mujab Patrak A Exal File Sem 2

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 6 TO 8
PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

Some applications are available in versions for several different platforms; others only work on one and are thus called, for example. an application for Sometimes a new and popular application arises which only runs on one , increasing the desirability of that platform. This is called killer app. For example, VisiCalc was the first modern software for the Apple II and helped selling the then-new into offices. For Blackberry it was their software.

In recent years, the shortened term "app" (coined in 1981 or earlier has become population, the shortened form matching their typically smaller scope compared to applications on PCs. Even more recently, the shortened version is used for desktop application software as well.

There are many different ways to divide up different types of application software, and several are explained here.

Since the development and near-universal adoption of the , an important distinction that has emerged has been between — written with and other web-native technologies and typically requiring one to be online and running a , and the more traditional native applications written in whatever languages are available for one's particular type of computer. There has been a contentious debate in the computing community regarding web applications replacing native applications for many purposes, especially on mobile devices such as and . Web apps have indeed greatly increased in popularity for some uses, but the advantages of applications make them unlikely to disappear soon, if ever. Furthermore, the two can be complementary, and even integrated.

Application software can also be seen as being either Horizontal applications are more popular and widespread, because they are general purpose, for example word processors or databases. Vertical applications are, designed for a particular type of industry or business, or department within an organization. Integrated suites of software will

An advocate in this sense is a professional in the field of law. different countries legal system use the term with somewhat differing meanings. The broad equivalent in many english law based jurisdictions could be a barrister or a solicitor. However, American jurisdictions, advocateindicates a lawyer of superior classification.

Also Read:

DOWNLOAD MORE PATRAKOCLICK HERE

Advocates are the only lawyers with rights of audience in the courts. An advocate's role is to give advice on all matters of law: it may involve representing a client in the civil and criminal courts or advising a client on matters such as matrimonial and family law, trusts and estates, regulatory matters, property transactions and commercial and business law. In court, advocates wear a horsehair wig, stiff collar, bands and a gown in the same way as barristers do elsewhere.

Also Read:

SAS GUJARAT MORE UPDATES: CLICK HERE

Trainee advocates normally undertake a period of two years’ training articled to a senior advocate; in the case of English barristers or solicitors who have been practising or admitted for three years this training period is reduced to one year. Foreign lawyers who have been registered as legal practitioners in the Isle of Man for a certain period of time may also undertake a shorter period of training and supervision. During their training, all trainee advocates are required to pass the Isle

IMPORTANT LINK:

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 6 TO 8
PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

SAS Ma Taiyar Karela 6 to 8 Na Samta Mujab Patrak A Excel File Download:


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 3 TO 5 PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

SAS Ma Taiyar Karela 3 to 5 Na Samta Mujab Patrak A Excel File Sem 2

SAS Ma Taiyar Karela 3 to 5 Na Samta Mujab Patrak A Exal File Sem 2

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 3 TO 5
PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

Some applications are available in versions for several different platforms; others only work on one and are thus called, for example. an application for Sometimes a new and popular application arises which only runs on one , increasing the desirability of that platform. This is called killer app. For example, VisiCalc was the first modern software for the Apple II and helped selling the then-new into offices. For Blackberry it was their software.

In recent years, the shortened term "app" (coined in 1981 or earlier has become population, the shortened form matching their typically smaller scope compared to applications on PCs. Even more recently, the shortened version is used for desktop application software as well.

There are many different ways to divide up different types of application software, and several are explained here.

Since the development and near-universal adoption of the , an important distinction that has emerged has been between — written with and other web-native technologies and typically requiring one to be online and running a , and the more traditional native applications written in whatever languages are available for one's particular type of computer. There has been a contentious debate in the computing community regarding web applications replacing native applications for many purposes, especially on mobile devices such as and . Web apps have indeed greatly increased in popularity for some uses, but the advantages of applications make them unlikely to disappear soon, if ever. Furthermore, the two can be complementary, and even integrated.

Application software can also be seen as being either Horizontal applications are more popular and widespread, because they are general purpose, for example word processors or databases. Vertical applications are, designed for a particular type of industry or business, or department within an organization. Integrated suites of software will

An advocate in this sense is a professional in the field of law. different countries legal system use the term with somewhat differing meanings. The broad equivalent in many english law based jurisdictions could be a barrister or a solicitor. However, American jurisdictions, advocateindicates a lawyer of superior classification.

Also Read:

DOWNLOAD MORE PATRAKO: CLICK HERE

Advocates are the only lawyers with rights of audience in the courts. An advocate's role is to give advice on all matters of law: it may involve representing a client in the civil and criminal courts or advising a client on matters such as matrimonial and family law, trusts and estates, regulatory matters, property transactions and commercial and business law. In court, advocates wear a horsehair wig, stiff collar, bands and a gown in the same way as barristers do elsewhere.

Also Read:

SAS GUJARAT MORE UPDATES: CLICK HERE

Trainee advocates normally undertake a period of two years’ training articled to a senior advocate; in the case of English barristers or solicitors who have been practising or admitted for three years this training period is reduced to one year. Foreign lawyers who have been registered as legal practitioners in the Isle of Man for a certain period of time may also undertake a shorter period of training and supervision. During their training, all trainee advocates are required to pass the Isle

IMPORTANT LINK:

DOWNLOAD OFFICIAL PATRAK "A" FOR STANDARD 3 TO 5
PREPARED BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT (SASGUJARAT)

SAS Ma Taiyar Karela 3 to 5 Na Samta Mujab Patrak A Excel File Download:

Click here for download


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

15 January, 2020

SAS GUJARAT @DEC LATEST UPDATES 15/1/2020 | MONGHVARI 17% ADDED

SAS GUJARAT @DEC LATEST UPDATES 15/1/2020 | MONGHVARI 17% ADDED

Monghvari Added
SAS Online Pagar bill 17 % Monghvari Added

SAS ma new 17 % Monghvari pramane Pagar Bill Add kari devama aavyu chhe. School Log in ma jaine tame tamaro Pagar check kari shako chho temaj pagar bill banavi sako chho.

Hal 12 % mujab j monghvari ganatri batave to Basic ma Tab dabavsho to Automatically 17 % mujab monghvari calculate thai jashe.

TAMARA JILLA NI SAS GUJARAT DEC WEBSITE OPEN KARVA MATE NICHENI LINK PAR CLICK KARO.

Click Here to Log in on SAS GUJARAT


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

All Primary Teacher Work and Data Online @DEC SAS GUJARAT


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

07 January, 2020

STD-3 TO 8 STUDENTS ORAL READING SPEED

STD-3 TO 8 STUDENTS ORAL READING SPEED


 READING CAMPAIGN PRIMARY SCHOOL GUJARAT

Std-3 To 8 Students Oral Reading Speed


Many resources indicate that the average reading speed of most adults is around 200 to 250 words per minute. College students, probably because they must practice reading, move that pace up a notch to around 300 words per minute. To put this into perspective we can turn to public speaking and the comparison of the rate of speaking and the rate at which people can comprehend the spoken word.

An experienced public speaker will deliver his or her message at a rate of about 160 words per minute. It is possible to speak more rapidly, but it is recommended that readers for recorded books speak at around this pace because it is comfortable for most listeners. However, some speakers – such as auctioneers – can speak at a rate of up to 400 words per minute. By comparison, we form thoughts at around 1000 – 3000 words per minute, which gives the average listener lots of time to wool-gather, plan menus, and argue with the speaker.

Now, let’s bring these statistics back and apply them to reading speed. Reading is a complex process that involves a variety of factors. These include being able to discern different sounds as they make up a word and to interpret the various combinations of letters, especially when “sounding out” new or unfamiliar words. Reading teachers will use buzz words such as “sight words” or words that readers recognize without having to sound out the letters phonetically. Students who have difficulty associating sounds with letters might have difficulty learning to read. It is for this reason that it takes a special set of teaching (and learning) skills for a hearing-impaired child to learn to read. Students who can quickly associate a sound with a letter have a boost toward excellent reading skills. But that does not mean that students who do not have those skills cannot become good readers.

Students who are visual learners also have a leg up when learning to read. On the other hand, students who have visual difficulty or other learning obstacles such as poor correspondence between hand and eye, might find the process of learning to read frustrating – especially if being taught using traditional methods. Curiously, it has been discovered that dyslexic or ADD students who do boost their reading speed come to enjoy the reading process far more than they did when they were struggling. The increased reading speed allows them to process information faster and that increases their ability to maintain interest and focus on the material.

In fact, this ability to focus on the material, to take it in and to retain it is the whole point of increasing reading speed, no matter who the reader might be. It has been argued by some that the process of pushing for greater reading speed lowers comprehension. This is both true and untrue, and the threshold for reading with good comprehension is different for different people, and changes with the amount of reading practice.

Std-3 To 8 Students
Oral Reading Speed
(Mukh Vanchan Zadap)

Jaruri Patrako
Pdf File
Excel File
Word File
Pariptra

For Download Click Below.

Excel File ∥  Pdf File ∥

Word File ∥ Paripatra


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Recent Posts

DMCA

Categories

FIND MONTHWISE ANY POSTS

Founder & CEO.

1) V. K. Chaudhari
P. T. C., M.A.(PSYCHOLOGY)

2) Kamal King Chaudhari
Mathematics Teacher
M.Sc.B.Ed.(TET-2/TAT-1/TAT-2)
At-Diyodar
Dist-Banaskantha

Total Visitors

Popular Posts