તમામ સમાચાર વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં મુકી શકાતા ન હોવાથી હવે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થાઓ.
શૈક્ષણિક સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
નોકરીના સમાચાર ગ્રુપમાં જોડાવા: અહીં ક્લિક કરો
VISIT www.cccexaam.blogspot.com FOR ALL UPDATES OF CCC EXAM...

16 February, 2020

LRD Recruitment News, Anamat Mudde 2018 Paripatra Rad karva Ange: News Report

LRD Recruitment News, Anamat Mudde 2018 Paripatra Rad karva Ange: News Report


LRD Recruitment News, Anamat Mudde 2018 Paripatra Rad karva Ange: News Report


LRD Recruitment News,Anamat Mudde 2018 Paripatra Rad karva ange News Report

Understudies IN THE U.S. are deteriorating at perusing, and twelve instruction and social liberties associations sounded the alert over what they state is a national emergency.

The National Assessment of Education Progress, likewise known at NAEP or the Nation's Report Card, tests in excess of 600,000 fourth-and eighth-graders out in the open and Catholic schools in math and perusing like clockwork and is viewed as the most precise indicator for how understudies the nation over are improving – or, for this situation, relapsing.

"The diligent holes in perusing accomplishment of understudies from low-pay foundations, understudies of shading, English students and understudies with inabilities on the NAEP require dire activity," John King, CEO of The Education Trust and previous instruction secretary for the Obama organization, said in an announcement.

"Among the significant advances required is a lot more prominent regard for the study of perusing," he said. "As a country, on the off chance that we neglect to respect understudies' entitlement to education, we undermine long haul wellbeing and prosperity of our economy, however of our vote based system."

The dozen instruction and social liberties associations are vowing to help states and regions better comprehend the study of perusing, utilize great educational plan materials that are better adjusted to scholastic gauges, better get ready instructors to show proficiency and increment the government interest in look into based proficiency programs.


www.kamalking.in

"While there are some splendid spots in these outcomes, there is no uncertainty that there is a dire requirement for activity crosswise over states, locale and schools," Jim Cohen, official executive of the Collaborative for Student Success. "States focused on keeping high scholastic guidelines and to grasping the genuine study of perusing guidance are the ones who saw achievement."

Mississippi, for instance, was the main spot other than the District of Columbia that saw score increments in three of the four evaluation subject mixes, including a huge score gain in fourth-grade perusing.

The state's training authorities indicated a 2013 law that requires third-graders to breeze through a perusing assessment before they can proceed onward to the fourth grade.

 VIEW ABP ASMITA LIVE FROM HERETo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

10 February, 2020

PRIMARY SCHOOL IMPORTANT GUIDANCE FOR ALL CURRENT ACTIVITIES

BRC/CRC Bethak Na Mukhay Mudda.

PRIMARY SCHOOL IMPORTANT GUIDANCE FOR ALL CURRENT ACTIVITIES

▪️BRC/CRC Bethak na Mukhya Mudda
▪️Shala kaxa ye karavama aavti vividh Pravutio Babat Letter

Important Link :
Click here to Download


Ekam Kasoti


Nidan kasoti


Bhashadip Karykram


Vachan arthgrahan purv kasoti


Mukh vachan


shala darapan


pustak vachak spardha


Paryavaran Prayogshala


ek Bharat Shreshth Bharat


Fit India


Gujarat Poshan Abhiyan


Din Vishesh ujavani


Strant/ varshik pariksha


Pratibhashali Shikshak


Pratibhashali Vidhyarthi


Shala salamati


Shala swacchta


Shala pustkalay


National Book trust


Online hajari


Adhar Dise


Workplace Application


SSA Portal


Gyankunj


Diksha


durvarti shikshan karykram


Pragna Abhigam


STP


IED


Meena ni duniya


NCERT KIT


Grant


Any suchano


Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

▪️BRC/CRC Bethak na Mukhya Mudda
▪️Shala kaxa ye karavama aavti vividh Pravutio Babat Letter

Important Link :
Click here to Download


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

05 February, 2020

BISAG FEBRUARY 2020 TIME TABLE DOWNLOAD

Bisag February 2020 Time Table

Bisag February 2020 Time Table

We are Provides Latest Educational News, Budget, Government Job Notification, Private Recruitment ,Teacher Circular,GK, Technology Tips, Primary School , Secondary School and All Type of Result for all Competitive Exam. Always Visit www.kamalking.in


Welcome to Our website www.kamalking.in for Educational, Jobs, Live Budget, Result, Admission, Government Jobs,GPSC,Techno Tips, GSSSB, UPSC we are Provides all Latest Information...

BISAG TIME-TABLE FEBRUARY-2020

▪️Click Here:-Std-5

▪️Click Here:-Std-6

▪️Click Here:-Std-7

▪️Click Here:-Std-8


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

BRC,CRC School Mulakat Darmiyan Vargkhand nu Avlokan Babat Circular.. Banaskantha.

BRC,CRC School Mulakat Darmiyan Vargkhand nu Avlokan Babat Circular.. Banaskantha

BRC,CRC School Mulakat Darmiyan Vargkhand nu Avlokan Babat Circular.. Banaskantha.

Click Here to Download This Paripatra

Understudies IN THE U.S. are deteriorating at perusing, and twelve instruction and social liberties associations sounded the alert over what they state is a national emergency.

The National Assessment of Education Progress, likewise known at NAEP or the Nation's Report Card, tests in excess of 600,000 fourth-and eighth-graders out in the open and Catholic schools in math and perusing like clockwork and is viewed as the most precise indicator for how understudies the nation over are improving – or, for this situation, relapsing.

"The diligent holes in perusing accomplishment of understudies from low-pay foundations, understudies of shading, English students and understudies with inabilities on the NAEP require dire activity," John King, CEO of The Education Trust and previous instruction secretary for the Obama organization, said in an announcement. 

"Among the significant advances required is a lot more prominent regard for the study of perusing," he said. "As a country, on the off chance that we neglect to respect understudies' entitlement to education, we undermine long haul wellbeing and prosperity of our economy, however of our vote based system."

The dozen instruction and social liberties associations are vowing to help states and regions better comprehend the study of perusing, utilize great educational plan materials that are better adjusted to scholastic gauges, better get ready instructors to show proficiency and increment the government interest in look into based proficiency programs.

"While there are some splendid spots in these outcomes, there is no uncertainty that there is a dire requirement for activity crosswise over states, locale and schools," Jim Cohen, official executive of the Collaborative for Student Success. "States focused on keeping high scholastic guidelines and to grasping the genuine study of perusing guidance are the ones who saw achievement."

Mississippi, for instance, was the main spot other than the District of Columbia that saw score increments in three of the four evaluation subject mixes, including a huge score gain in fourth-grade perusing.

The state's training authorities indicated a 2013 law that requires third-graders to breeze through a perusing assessment before they can proceed onward to the fourth grade.

"You're to be recognized, Mississippi," Peggy Carr, the partner chief for appraisal at the National Center for Education Statistics, which regulates NAEP, said when the outcomes.Also Check Update Educational Website.

"The present Report Card is basically equivalent to the last one, and the one preceding that, and the one preceding that. Truth be told, understudy accomplishment hasn't changed much since 1992. Level lines. Scarcely any change."

Understudies in the U.S. gained critical ground in math and perusing accomplishment on NAEP from 1990 until 2015, when the principal significant dunk in accomplishment scores happened. During that time range, fourth grade understudies improved 27 points in math and 6 points in perusing, and eighth grade understudies improved by 19 in math and 5 in perusing.

While scores are still up in math contrasted with 1990, understudies are to a great extent starting over with regards to perusing, other than the most elevated performing understudies.Also Daily Update om www.kamalking.in

The Council for Chief State School Officers, the association that speaks to every one of the heads of state divisions of training, is holding an education summit in January to help state boss get ready to handle what's being portrayed as a national emergency..

BRC,CRC School Mulakat Darmiyan Vargkhand nu Avlokan Babat Circular.. Banaskantha.

Click Here to Download This Paripatra


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Have Thi 1 APRIL THI J NAVA SATRA ANE NAVA VARSH NI SHARUVAT THASE: GSEB NO NEW THARAV/ PARIPATRA

April 2020 Thi Navu Satra Sharu karva babat Latest Tharav/ Paripatra

Join Telegram Group

NEW TIME PERIODS FOR SEMESTERS SYSTEM IN GUJARAT FOR STANDARD 1-12.

▪️ACADEMIC YEAR 2020-2021
20/4/2020 THI START THASHE.

▪️ACADAMIC YEAR 2021-2020
ANE TYARBAAD NA TAMAM VARSHO MATE SATRA 1/4/2021 THI START THASHE.

▪️SUMMER VACATION AND
DIWALI VACATION CONTINUES AS OLD SYSTEM.

▪️PRIMARY SCHOOL WORKING DAYS: 200
▪️HIGHER PRIMARY SCHOOL WORKING DAYS: 220
▪️SECONDARY AND HIGHER SECONDARY SCHOOLS WORKING DAYS: 240

April 2020 Thi Navu Satra Sharu karva babat Latest Tharav/ Paripatra

Important Link:::

Click Here To Download Paripatra From Here (NEW SEMESTERS PLANNING)


Mutual fund is a financial instrument which pools the money of different people and invests them in different financial securities like stocks, bonds etc. Each investor in a mutual fund scheme owns units of the fund, which represents a portion of the holdings of the scheme. The securities are selected keeping in mind the investment objective of the scheme. Mutual funds are managed by asset management companies (AMCs). AMCs appoint fund managers to manage different mutual fund schemes and ensure that the scheme investment objectives are met. For fund management and other services provided by AMCs, a fee is charged to the investors.

After installing and opening the application, it will start scanning your phone directories and sub directories looking for deleted or erased pictures and add them to its list. This operation can consume time depending on your storage size and your phone’s performance. Just after that a new interface with deleted photos previews will show up, all photo are divided by folders. You can choose each one separately and start looking inside it and restore your images from there.

Smaller capital outlay: Investors will require a large capital outlay to build a diversified portfolio of stocks. On the other hand, since mutual funds work on the basis of pooling of money, mutual fund investors can have the beneficial ownership of a diversified portfolio of stocks with a much smaller capital outlay. Investors can buy units of a diversified equity mutual fund with an investment as low as Rs 5,000/- only or even lower at Rs 500 for ELSS schemes.

To avoid confusion this is not recycle bin, it can restore even if they are deleted before installing it. And also it can show some non-deleted images from you gallery.

April 2020 Thi Navu Satra Sharu karva babat Latest Tharav/ Paripatra

Important Link:::

Click Here To Download Paripatra From Here (NEW SEMESTERS PLANNING)


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Ekam Kasoti Online Entry Baki Hoy Tevi Schools ni Yadi

Ekam Kasoti Online Entry Baki School Ni Yadi


Ekam Kasoti Online entry baki School ni Yadi

Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

Ekam Kasoti Online Entry Baki Hoy Tevi Schools ni Yadi

Important Link
Click here to download


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

01 February, 2020

Income Tax Slabs & Tax Rate in India for Financial year 2020-2021 – Budget 2020 Updates

Income Tax Slabs & Tax Rate in India for Financial year 2020-2021 – Budget 2020 Updates

New Tax Slab Rates 2020/2021- for the individuals opting for new income tax regime

Up to Rs 5 lacs – No tax

5 to 7.5 lacs – 10

7.5 lakh to 10 lakh – 15%

10 lakh to 12.5 lakh – 20%

12.5 lakh to 15 lakh- 25%

Above 15 lakh- 30%

These rates will be applicable to individuals who will give up all the exemptions and deductions prevailing under the income tax laws.

Income Tax SlabsTax Rate for Individual & HUF Below the Age Of 60 YearsUp to ₹5,00,000*Nil

No tax for individuals with income less than ₹ 5,00,000

10% tax with income ₹ 5 lacs to 7.5 lacs for different age groups

15% tax with income ₹ 7.5 lacs to 10 lacs

20% tax with income above ₹ 10 lacs to 12.5 lacs

25% tax with income above ₹ 12.5 lacs to 15 lacs

30% tax with income above ₹ 15+ lacs

Investments upto ₹ 1.5 lacs under Sec 80C can save ₹ in taxes. Invest Now

INCOME TAX
Upto Rs 5 lakh: No tax;
Rs 5-7.5 lakh income: reduced to 10 from 20%;
Rs 7.5 lakh to 10 lakh: reduced to 15 from 20%;
Rs 10-12.5 lakh: reduced to 20% from 30%;
Rs 12.5-15 lakh: reduced to 25% from 30%;
Rs 15 lakh: 30% (No change)
* Dividend distribution tax abolished.
* Around 70 of more than 100 income tax deductions and exemptions have been removed, in order to simplify tax system and lower tax rates
* To boost startups, tax burden on employees due to tax on Employee Stock Options to be deferred by five years or till they leave the company or when they sell, whichever is earliest
* Option to be provided to cooperative societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge and 4% cess, with no exemptions or deductions. To be exempted also from Minimum Alternative Tax
* Under Vivad Se Vishwas Scheme, taxpayer to pay only amount of disputed tax, will get complete waiver on interest and penalty, if scheme is availed by March 31, 2020
* Aadhaar-based verification of taxpayers is being introduced. A system to be launched soon, for instant online allotment of PAN on the basis of Aadhaar, without the need for filling any application form
Budget is for boosting income, purchasing power and enhance their purchasing power
* GST has resulted in efficiency gains in the transport and logistics sector, inspector raj has vanished, it has benefitted MSME. Consumers have got an annual benefit of 1 lakh crore rupees by GST
* Fundamentals are strong, ensuring macroeconomic stability. Inflation was contained, banks cleaned up and recapitalised. Companies provided exit through IBC. GST has been most historic
* Total allocation for 'Swachh Bharat' is around 12,300 crore rupees for this year
* During the maturing of GST, it faced some challenges. The GST Council has been proactive in resolving issues during the transition. 40 crore returns have been filed, 800 crore invoices uploaded, 105 crore e-way bills generated, simplified new return being introduced from April 1, 2020
* Welfare schemes embedded with Direct Benefit Transfer; Sanitation and water as provision of basic needs; Health care through Ayushman Bharat; Clean energy through Ujjwala and solar power; Financial inclusion, credit support, insurance and pension schemes for vulnerable sections of people; Digital penetration with broadband and UPI and affordable housing through PMAY
Central government's debt has come down to 48.7% in March, 2019 from 52.2% in March, 2014
* There are two cross-cutting developments: Proliferation of technologies such as analytics, machine learning, AI, bioinformatics and the number of people in productive age group at its highest. Efforts we have made in the last five years and the enthusiasm and energy of our youth are the ignition of our growth
* The Budget has been woven on three threads: Aspirational India; Economic Development for All; Ours shall be a caring society
GDP
* Nominal GDP growth for the year 2020-21 estimated at 10%, on the basis of trends available
* Accordingly, receipts for 2020-21 estimated at 22.46 lakh crore rupees
* Expenditure at 30.42 lakh crore rupees
* Revised expenditure estimate at ₹ 26.99 Lakh Cr for FY 21
* Estimate Fiscal deficit at 3.8% vs target of 3.3% of GDP
* Corporate tax at 15% lowest in the world
* Turnover threshold for audit raised to ₹ 5 Crore from ₹ 1 Crore

AGRICULTURE


* Finance Minister listed 16-point action plan for farmers, towards the goal of doubling farmers' income by 2022
Agricultural credit target has been set at Rs 15 lakh crore. NABARD Refinancing Scheme to be further expanded.
* Will encourage state governments who implement following model laws: Model Agricultural Land Leasing Act of 2016; Model Agricultural Produce and Livestock Marketing Act of 2017; Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services Promotion and Facilitation Act of 2018
* Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) to be expanded to provide 20 lakh farmers in setting up standalone solar pumps
2.83 lakh crore rupees allocated for agriculture and allied activities, irrigation and rural development
* We will encourage balanced use of all fertilizers, a necessary step to change the incentive regime which encourages excessive use of chemical fertilizers
* Village Storage Scheme run by SHGs, will provide holding capacity for farmers, women in villages can regain their status as Dhaanya Lakshmi
* Krishi UDAN will be launched by the Ministry of Civil Aviation on international and national routes, improving value realization in North East and tribal districts
Milk processing capacity to be doubled by 2025
Indian Railways will set up Kisan Rail through PPP arrangement, for transportation of perishable goods
* Fish production to be raised to 200 lakh tonnes by 2022-23
EDUCATION
A medical college to be attached to a district hospital in PPP mode, viability gap funding to be set up for setting up such medical colleges
* Rs 3,000 crore for skill development
* IND-SAT exam to be held in African and Asian countries, for benchmarking foreign candidates who wish to
study in India
* Degree-level full-fledged online education programme to be offered by institutes in top 100 in National Institutional Ranking Framework
* Government announces Rs 99,300 crore outlay for education sector in 2020-21
* New Education Policy to be announced soon
* Urban local bodies across the country to provide internships for young engineers for a period of up to one year
* 8,000 crore rupees over five years to be provided for quantum technologies and applications
HEALTH
* The Budget provides an additional Rs 69,000 crore for the health sector and proposes to expand Jan Aushadhi Kendras in all districts of the country to provide medicines at affordable rates
* Nominal health cess on import of medical equipment to be introduced, to encourage domestic industry and generate resources for health services
FINANCE
* Deposit Insurance Coverage to be increased from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees
* We wish to enshrine in the statute a taxpayers' charter. I would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures to eliminate tax harassment
To achieve higher export credit, a new scheme being launched which provides higher insurance cover, reduced premium for small exporters and simplified procedure for claim settlements
27,300 crore rupees for development of industry and commerce
* Investment Clearance Cell to set up through a portal, will provide end-to-end facilitation, support and information on land banks
* Amendments to be made to enable NBFCs to extend invoice financing to MSMEs
* Government proposes to sell a part of its holding in LIC by initial public offer.
ENERGY
* I urge all states and UTs to replace conventional energy meters by pre-paid smart meters in 3 years, this will give consumers the freedom to choose supplier and rate as per their requirements
22,000 crore rupees to be provided to power and renewable energy sector in 2020-21
INFRASTRUCTURE
100 more airports to be developed by 2024 to support the UDAN scheme
* 1.7 lakh crore rupees to be provided for transport infrastructure in the coming financial year
* More Tejas-type trains to connect iconic destinations
* Accelerated development of highways will be undertaken. Delhi-Mumbai expressway and two other projects to be completed by 2023. Monetization of 12 lots of highway bundles of over 6,000km before 2024
* National Logistics Policy will soon be released, creating single window e-logistics market
* Project Preparation Facility to be set up for preparation of infrastructure projects, actively involving young engineers and management graduates
* Fibre to Home connections under Bharat Net will be provided to 1 lakh gram panchayats this year itself, 6,000 crore rupees provided for Bharat Net
* Soon, policy for private sector to build Data Centre Parks throughout the country
* National Gas Grid to be expanded from 16,200 km to 27,000 km
WOMEN & NUTRITION
* Gross Enrolment Ratio is now higher for girls than for boys at all levels under 'Beti Bachao Beti Padhao'
* 28,600 crore rupees provided for programmes which are specific to women
* 35,600 crore rupees for nutrition-related programmes in 2020-21
* Over 6 lakh anganwadi workers have been equipped with smartphones to upload the nutrition status of 10 crore households.
OTHER SECTORS
* 85,000 crore rupees for Scheduled Castes and Other Backward Classes in 2020-21 53,700 crore rupees for Scheduled Tribes Enhanced allocation of 9,500 crore rupees for Senior citizens and Divyangs
* Five archaeological sites to be developed as iconic sites
* 2,500 crore rupees to be allocated for tourism promotion, in 2020-21
* 3,150 crore rupees to be provided for culture ministry in 2020-21
* Parameters and incentives to be provided to states who take measures for cleaner air in cities above 1 million population - 4,400 crore rupees allocated for this
* India will host G20 Presidency in 2022, 100 crore rupees to be allocated for making preparations for this historic occasion, where India will drive global economic agenda

UNION BUDGET (केन्द्रीय बजट) OFFICIAL WEBSITE: CLICK HERE

PAST YEAR 2019-2020

OLD TAX SLAB

Income Tax Slabs & Tax Rate in India for Financial year 2019-2020 – Budget 2019 Updates


New Tax Slab Rates- for the individuals opting for new income tax regime

Up to Rs 2.5 lacs – No tax

2.5 to 5 lacs – 5%

5 lakh to 7.5 lakh – 10%

7.5 lakh to 10 lakh – 15%

10 lakh to 12.5 lakh- 20%

12 lakh to 15 lakh- 25%

Above 15 lakh- 30%


These rates will be applicable to individuals who will give up all the exemptions and deductions prevailing under the income tax laws.

Income Tax SlabsTax Rate for Individual & HUF Below the Age Of 60 YearsUp to ₹2,50,000*Nil₹2,50,001 to ₹5,00,0005% of total income exceeding ₹2,50,000₹5,00,001 to ₹10,00,000₹12,500 + 20% of total income exceeding ₹5,00,000Above ₹10,00,000₹1,12,500 + 30% of total income exceeding ₹10,00,000

No tax for individuals with income less than ₹ 2,50,000

0%-5% tax with income ₹ 2.5 lacs to 5 lacs for different age groups

20% tax with income ₹ 5 lacs to 10 lacs

30% tax with income above ₹ 10 lacs

Investments upto ₹ 1.5 lacs under Sec 80C can save ₹ 46,800 in taxes. Invest Now

UNION BUDGET (केन्द्रीय बजट) OFFICIAL WEBSITE: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

24 January, 2020

Primary School Teacher Attendance Latest News Report

Primary School Teacher Attendance Latest News Report


Face Recognition for easy and mobile attendance tool

If you are ;

- An employer who have small number of employees (drivers, maid, etc)
- A School Teacher, University Lecturer, etc
- Residential Area Security Employer

You can perform ANYWHERE attendance with Abseno by face recognition technology.

Capabilities :

1. Real Time Face Recognition with Adjustable Confidence
2. Front/Rear Camera Support
3. Real Human Verification against spoof attempt using still image or video
4. Up to 200+ persons registrations
5. Export your person or import face data from/to another Abseno User
6. Check IN, Check OUT, Classroom Mode Attendance and Quick Scan Mode
7. Report generation and export to csv or Ms Excel
8. Secured by Login System
9. Push Notification

Hints:
- Enrol at least one person
- Enrol face on good lighting environment (daylight is recommended)
- You may install Abseno on the big screen Android Device (such as Tab) and put it on attendance location to run 24/7
- Calibrate each time you add and remove person
investment platform in India.

SSA TEACHERS, STUDENTS ONLINE ATTENDANCE OFFICIAL WEBSITE LINK: CLICK HERE

CLICK HERE TO ZOOM THIS IMAGE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Unit Test (PAT), MUKH VANCHAN Marks, Speed Online Entry Start for Std 3-8 and Gujarati and Maths Subject Trimester Mark Entry For Std 1-2

Unit Test (PAT), MUKH VANCHAN Marks, Speed Online Entry Start for Std 3-8 and Gujarati and Maths Subject Trimester Mark Entry For Std 1-2


UNIT TEST (PAT) ONLINE MARKS ENTRY OFFICIAL WEBSITE LINK FOR STANDARD 1-8

Unit Test (PAT) Online Entry Start for Gujarati and Maths Subject mark 2020

We are Provides Latest Educational News, Government Job Notification, Private Recruitment ,Teacher Circular, GK, Technology Tips, Primary School , Secondary School and All Type of Result for all Competitive Exam. Always Visit www.kamalking.in

Welcome to Our Educational,Jobs, Result, Admission, Government Jobs,GPSC,Techno Tips, GSSSB, UPSC we are Provides all Latest Information...

◾PAT ONLINE MARKS ENTRY OFFICIAL LINK:
Click Here to view

Ekam kasoti on-line entry ssaexam.in
PAT Marks on-line entry
ssaexam.in
Peoridial assesment check marks entry
primary school ekam kasoti marks entry
ekam kasoti mark entry link

------------------------------------------

IMPORTANT LINKS:

 Download ssa Pat on-line Entry official Letter from here

1-8 TEST ONLINE MARKS ENTRY LINK: CLICK HERE


------------------------------------------

Read Also:::: 

Primary school Online Hajari Link


Unit Test Paper Solution


Online pagar Bil and masik patrak sasgujarat.in

One advantage of exploitation cloud storage and security is that it eliminates the necessity to take a position in dedicated devices. This not solely reduces cost of capital, however conjointly reduces body overhead.

These tasks will drastically cut back resources, however after you move them to the cloud, all security administrations ar in one place and ar absolutely managed on your behalf.

IMPORTANT LINK :::

 CLICK HERE FRO ONLINE ENTRY SERVER  http://ssaexam.in/

-------------------------------

MUKH VANCHAN (READING CAMPAIGN) DHORAN 3 THI 8 SPEED ZADAP ONLINE ENTRY OFFICIAL WEBSITE LINK:

Mukh Vachan Speed Test Online entry start now.
Reading Camping ma jaine Mukhvachan ni Online entry kari shakashe.

Dhoran 1 ane 2 ma 9 ane 10 January na roj Yojayel Nidan kasoti na marks Online karva mate margdarshika.

9 January Dhoaran 1 and 2 Gujarati

10 January Dhoran 1 ane 2 Maths

Download Guideline Pdf : Click Here

Online Marks Entry : Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

21 January, 2020

26 January Dikri Sanman Patra

26 January Dikri Sanman Patra

"DOKARI NI SALAM DESH NE NAAM" PRAMANPATRA FOR GIRL WHO WILL FLAG THE NATIONAL FLAT

26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD 26 JANUARY DIKRI SANMAN PATRA PDF COPY: Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]


DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE
The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 January Dikri Sanman Patra

DOWNLOAD 26 JANUARY DIKRI SANMAN PATRA PDF COPY: Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

26 JANUARY SMRUTI PATRA

26 JANUARY SMRUTI PATRA


26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD 26 JANUARY SMRUTI PATRA PDF COPY: Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]


DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE

The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 JANUARY SMRUTI PATRA

DOWNLOAD 26 JANUARY SMRUTI PATRA PDF COPY: Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 


26 January ni ujavani mate valione aamntran aapva mate Colourful Ready to Print Invitation Card.

Important Link:
DOWNLOAD AAMANTRAN PATRAK (INVITATION CARD): Click Here

The Republic Day is a national holiday of India, celebrated every year on 26th January.

This day celebrates the anniversary of the Constitution of India and the transition of India from a British Dominion to a republic on 26th January, 1950.

After getting freedom from the British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the constitution of India came into force on 26th January 1950. On this day India is declared as a democratic republic nation. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India.Republic Day is celebrated with a great pride and enthusiasm throughout India. Every year on this day a grand parade is held in New Delhi. The parade starts from the Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan (President's Palace), along the Rajpath, India Gate and on to the Red Fort. The different regiments of the Army, the Air Force and the Navy participate in the parade with all their finery and official decorations. The President of India, who is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute and addresses the nation.

Create Republic Day invitation card with your photo, name, piece of art or personalized invitation message/text. ... 26-jan-invitation-card, 26th January Republic Day Latest Wishes 2020 image. Edit your name on ... India republic day greeting card with name create online with free of cost.

On this day there is a celebration of Tricolor national flag in all the primary schools, colleges, government offices, and many social institutions in ...

Republic Day honours the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.[2]

DOWNLOAD MORE IMPORTANT PDF FILE: CLICK HERE

The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the Republic day because it was on this day in 1929 when Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was proclaimed by the Indian National Congress as opposed to the Dominion status offered by the British Regime.

26 January Prajasatak Divas ni Ujavani mate Amantran Patrika 

DOWNLOAD AAMANTRAN PATRAK (INVITATION CARD): Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Paripatra: Modasa

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Latest Paripatra: Modasa

Click Here to view

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Paripatra.,Modasa

Pravashi Shixak Pagar | Pravasi Shixak Mahenatana dar | Pravasi shixak Pagar Latest Paripatra Circular

Click Here to view

Understudies IN THE U.S. are deteriorating at perusing, and twelve instruction and social liberties associations sounded the alert over what they state is a national emergency.The National Assessment of Education Progress, likewise known at NAEP or the Nation's Report Card, tests in excess of 600,000 fourth-and eighth-graders out in the open and Catholic schools in math and perusing like clockwork and is viewed as the most precise indicator for how understudies the nation over are improving – or, for this situation, relapsing.

"The diligent holes in perusing accomplishment of understudies from low-pay foundations, understudies of shading, English students and understudies with inabilities on the NAEP require dire activity," John King, CEO of The Education Trust and previous instruction secretary for the Obama organization, said in an announcement. 

"Among the significant advances required is a lot more prominent regard for the study of perusing," he said. "As a country, on the off chance that we neglect to respect understudies' entitlement to education, we undermine long haul wellbeing and prosperity of our economy, however of our vote based system."

The dozen instruction and social liberties associations are vowing to help states and regions better comprehend the study of perusing, utilize great educational plan materials that are better adjusted to scholastic gauges, better get ready instructors to show proficiency and increment the government interest in look into based proficiency programs.

"While there are some splendid spots in these outcomes, there is no uncertainty that there is a dire requirement for activity crosswise over states, locale and schools," Jim Cohen, official executive of the Collaborative for Student Success. "States focused on keeping high scholastic guidelines and to grasping the genuine study of perusing guidance are the ones who saw achievement."

Mississippi, for instance, was the main spot other than the District of Columbia that saw score increments in three of the four evaluation subject mixes, including a huge score gain in fourth-grade perusing.

The state's training authorities indicated a 2013 law that requires third-graders to breeze through a perusing assessment before they can proceed onward to the fourth grade.

"You're to be recognized, Mississippi," Peggy Carr, the partner chief for appraisal at the National Center for Education Statistics, which regulates NAEP, said when the outcomes.Also Check Update Educational Website.

"The present Report Card is basically equivalent to the last one, and the one preceding that, and the one preceding that. Truth be told, understudy accomplishment hasn't changed much since 1992. Level lines. Scarcely any change."

Understudies in the U.S. gained critical ground in math and perusing accomplishment on NAEP from 1990 until 2015, when the principal significant dunk in accomplishment scores happened. During that time range, fourth grade understudies improved 27 points in math and 6 points in perusing, and eighth grade understudies improved by 19 in math and 5 in perusing.

While scores are still up in math contrasted with 1990, understudies are to a great extent starting over with regards to perusing, other than the most elevated performing understudies.Also Daily Update on www.kamalking.in

The Council for Chief State School Officers, the association that speaks to every one of the heads of state divisions of training, is holding an education summit in January to help state boss get ready to handle what's being portrayed as a national emergency.

Pravasi Shikshako ni Grant Babat Ane Mahenatana dar babat Paripatra: Modasa

Click Here to viewTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Recent Posts

DMCA

Categories

FIND MONTHWISE ANY POSTS

Founder & CEO.

1) V. K. Chaudhari
P. T. C., M.A.(PSYCHOLOGY)

2) Kamal King Chaudhari
Mathematics Teacher
M.Sc.B.Ed.(TET-2/TAT-1/TAT-2)
At-Diyodar
Dist-Banaskantha

Total Visitors

Popular Posts