વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં મેસેજ સેન્ડ થતાં ન હોવાથી તમે અમારા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ માં જોઈન થઈ તમામ સમાચાર ઝડપથી મેળવી શકો છો: ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

નવી નવી તમામ જાણકારી અમારા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ દ્વારા મેળવવા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં અત્યારે જ એડ થઈ જશો. ગ્રુપમાં એડ થવા ઉપરની લીંક પર ક્લિક કરો
VISIT www.cccexaam.blogspot.com FOR ALL UPDATES OF CCC EXAM...

31 March, 2019

PRAVESHOTSAV EXCEL FILE USEFUL FOR ALL PRIMARY SCHOOL...

PRAVESHOTSAV EXCEL FILE USEFUL FOR ALL PRIMARY SCHOOL...

PRAVESHOTSAV EXCEL FILE USEFUL FOR ALL PRIMARY SCHOOL...

In high school, students are required to write several papers throughout the year, and eventually you will learn how both you and your teacher operate when it comes to papers. By this I mean, if you know your teacher will give you an "A" for a 3 page paper full of quotes, or a teacher who will write you rough draft for you, then you have learned how they "operate". After you know how your teacher operates, then it's time to figure out how you operate. Some people write their best papers on the night they are assigned, so that way they have plenty of time to revise them. Then there are those who write half of their paper a week in advance and write the other half a few days prior to the due date. But personally I believe my best papers are the ones I write the night before they are due. And in some cases the moring they are due.
    
The next time you are in your english class and your teacher tells you have a have a paper due on the novel you've just read, don't sweat it. Most teachers won't give you any other homework for the next week or so, in order to give you plenty of time to work on your paper, but my advice is 'don't use that time to work on your paper'. Relax, and work on the homework you have that's due the following day. Remember, you have a week to do the paper for a reason. 
   
For the rest of the week, while your teacher is having a class discusion on the novel, it's okay to sleep and doze off a little bit. Every day you'll wake up when the bell rings and realize that you only wrote about 3 lines worth of notes and you won't think twice about.

PRAVESHOTSAV EXCEL FILE USEFUL FOR ALL PRIMARY SCHOOL...
▪️EXCEL FILE :--CLICK HERE TO DOWNLOADTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

CHUNTANI 2019 - UPAYOGI PATRAKO ANE NAMUNA.

CHUNTANI 2019 - UPAYOGI PATRAKO ANE NAMUNA.

CHUNTANI 2019 - UPAYOGI PATRAKO ANE NAMUNA.

An election is a formal group decision-making process by which a population chooses an individual to hold public office. Elections have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated since the 17th century.USEFUL FORMS FOR POLLING STAFF FOR ELECTION

An election is a formal group decision-making process by which a population chooses an individual to hold public office. Elections have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated since the 17th century.

CHUNTANI 2019 - UPAYOGI PATRAKO ANE NAMUNA.

An election is a formal group decision-making process by which a population chooses an individual to hold public office. Elections have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated since the 17th century.

FOR MORE NEWS ABOUT ELECTION: CLICK HERE

USEFUL FORMS AND PATRAK FOR POLLING STAFF FOR ELECTION

CHUNTANI 2019 - UPAYOGI PATRAKO ANE NAMUNA.
Click to download.

◾MORE INFORMATION ABOUT ELECTION HELP: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

EVM SEALING | VVPAT CONNECT WITH CU AND BU | EVM CONNECT | EVM CONNECT WITH CU AND BU | EVM CU BU CONNECTION

HOW TO CONNECT VVPAT WITH CU VIDEO | HOW TO SEALING EVM CU (CONTROL UNIT)??

EVM SEALING | VVPAT CONNECT WITH CU AND BU | EVM CONNECT | EVM CONNECT WITH CU AND BU | EVM CU BU CONNECTION

CHUTNI VIDEO MATERIAL

VVPAT VIDEO NAVEEN SINGH CHANNEL VIDEO THANKS TO HIM 
 
VERY IMP FOR PRISIDING OFFICER AND POLLING OFFICER 
 
MATDAN START KARTA PAHELA VVPAT NE CU SATHE KAI RITE JOINT KARVU TENA EK DAM EASY AND SIMPLE VIDEOS.

HOW TO SEALING EVM??? 

HOW TO CONNECT EVM AND VVPAT


1) ELECTRONIC VOTING MACHINE (EVM) SEALING INFORMATION VIDEO: CLICK HERE

2) HOW TO CONNECT VVPAT TO CONTROL UNIT (CU) INFORMATION VIDEO: CLICK HERE

FOR MORE NEWS ABOUT ELECTION: CLICK HERE

MORE INFORMATION ABOUT ELECTION HELP: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

ELECTION POLLING STAFF TRAINING E-BOOK (PDF FILE)

ELECTION USEFUL PRESENTATION PDF FILE FOR POLLING STAFF

ELECTION POLLING STAFF TRAINING E-BOOK (PDF FILE)

Election useful presentence file of PDF

A mutual fund company is an investment company that receives money from investors for the sole purpose to invest in stocks, bonds, and other securities for the benefit of the investors. A mutual fund is the portfolio of stocks, bonds, or other securities that generate profits for the investor, or shareholder of the mutual fund. A mutual fund allows an investor with less money to diversify his holdings for greater safety and to benefit from the expertise of professional fund managers. Mutual funds are generally safer, but less profitable, than stocks, and riskier, but more profitable than bonds or bank accounts, although its profit-risk profile can vary widely, depending on the fund's investment objective.Most mutual funds are open-end funds, which sells new shares continuously or buys them back from the shareholder (redeems them), dealing directly with the investor (no-load funds) or through broker-dealers, who receive the sales load of a buy or sell order. The purchase price is the net asset value (NAV) at the end of the trading day, which is the total assets of the fund minus its liabilities divided by the number of shares outstanding for that day.

ELECTION POLLING STAFF TRAINING E-BOOK (PDF FILE)

This File is Created By Saint Xavier High School Umreth,
Umreth Vidhansabha Anand Samsadiya Matvistar

ELECTION DUTY USEFUL BOOKLET FOR POLLING STAFF

ELECTION USEFUL PRESENTATION PDF FILE FOR POLLING STAFF
Click here to view file

FOR MORE NEWS ABOUT ELECTION: CLICK HERE

MORE INFORMATION ABOUT ELECTION HELP: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GER HAJARI NA KISSA MA KARYAVAHI BABAT PARIPATRA DATE -30-3-2019.

GER HAJARI NA KISSA MA KARYAVAHI BABAT PARIPATRA DATE -30-3-2019.

CIRCULAR RELATED TO LEAVES IN GOVERNMENT JOBS

As we know, gcert model paper conduct the All India gcert model paper Entrance Exam every year. Mostly exam conducted in month of January and mode of examination is written. Candidates who will qualify this entrance exam able to take the admission in various Sainik Schools. gcert model paper provide the admission in Class all after qualify the AISSEE Exam, Interview and Medical Fitness Test. Lots of students take the admission in gcert model paper after clear the selection procedure.
The sample gcert model papers are only a model and for practice. The actual question paper may vary.
gcert model paper Exam Previous Year Papers
Applicant need to qualify the Entrance exam, Interview and Medical Fitness Test to get admission in gcert model paper . Seats are reserved in various terms and only eligible aspirants can take admission in these gcert model paper . List of gcert model paper has already provided by our team on Home Page. Almost each state have one gcert model paper . If any state do not have any gcert model paper , then work is under progress means gcert model paper is Under Construction.

Download the gcert model paper Exam Class Previous Year Papers and gcert model paper useful for School Exam Class Old Question Papers in PDF format. Students can follow the below links to download this year question papers and check them to complete their preparation for this entrance test.
The sample gcert model papers are only a model and for practice. The actual question paper may vary.

GER HAJARI NA KISSA MA KARYAVAHI BABAT PARIPATRA DATE: 30-3-2019.
CLICK HERE TO PARIPATRA.


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

USEFUL INFORMATION RELATED TO VARIOUS COVERS USE IN ELECTION

 Circular of Election Officer (30/03/19) regarding statutory and non-statutory cover.

CHUNTANI MA VAPARATA VIVIDH KAVARO NI MAHITI

VARIOUS TYPES OF COVERS USE IN ELECTION.

ELECTION STATUTORY AND NON STATUTORY COVERS..

FOR MORE NEWS ABOUT ELECTION: CLICK HERE

VAIDHANIK COVERS AND BIN VAIDHANIK COVERS INFORMATION

Circular of Election Officer (30/03/19) regarding statutory and non-statutory coverCLICK HERE TO ZOOM THIS IMAGE


CLICK HERE TO ZOOM THIS IMAGE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

30 March, 2019

PRIMARY SCHOOL EXAM TIME FERFAR BABAT PARIPATRA

PRIMARY SCHOOL EXAM TIME FERFAR BABAT PARIPATRA

PRIMARY SCHOOL EXAM TIME FERFAR BABAT PARIPATRA.

Education All Circulars of Districts And Niyamak kacheri Gandhinagar,all Primary, Secondary and Higer Secondary Department.
They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.
we also uploads various Job Updates of various government & Non-Government Sector from all over india. This blog is daily update about primery school letest circular , Educational news paper news, Breking news , all Goverment and private job ,Letest Techno tips, Insurance, Loans , Letest Mobile tips and all Competitive exam most imp gk, model paper, exam old paper, model paper in mp3 and most imp gk mp3 exam materials… Like Tet,Tat,Htat,Police constable bharti, Gsssb Clerk, Talati, and other exams.

We Published Daily Gujarat All Competitive Exam, UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events listed here for the candidates preparing for various competitive exams.
We are uploading daily Study Materials for Various Exam Like Tat ,tet ,Htat,Tat 2 etc..

PRIMARY SCHOOL EXAM TIME FERFAR BABAT PARIPATRA

PRIMARY SCHOOL EXAM TIME FERFAR BABAT PARIPATRA
click here to Download


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

STD 3 TO 5 GUJARATI / PARYAVARAN PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

STD 3 TO 5 GUJARATI / PARYAVARAN PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

STD 3 TO 5 GUJARATI / PARYAVARAN PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

A teacher (also called a school teacher or, in some contexts, an educator) is a person who helps others to acquire knowledge, competences or values.Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task).

ALSO READ: DOWNLOAD MORE UNIT TEST PAPERS: CLICK HERE

In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family (homeschooling), rather than in a formal setting such as a school or college.

PRIMARY SCHOOL
         STANDARD 3 TO 5

▪️PERIODIC ASSESSMENT TEST

▪️UNIT TEST (EKAM KASOTI)
▪️SUBJECT: Gujarati OR Paryavaran
▪️DATE: 30/3/2019

STD 3 PARYAVARAN / GUJARATI SOLUTION:

STD 4 PARYAVARAN / GUJARATI SOLUTION:

STD 5 PARYAVARAN / GUJARATI SOLUTION:

Paper || Std-3 || Std-4 || Std-5

STANDARD 3-5 MATHEMATICS UNIT TEST SOLUTION: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

STD 6 TO 8 SANSKRIT PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

STD 6 TO 8 SANSKRIT PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

STD 6 TO 8 SANSKRIT PAPER SOLUTION EKAM KASOTI 30/3/2019

A teacher (also called a school teacher or, in some contexts, an educator) is a person who helps others to acquire knowledge, competences or values.Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task).

ALSO READ: DOWNLOAD MORE UNIT TEST PAPERS: CLICK HERE

In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family (homeschooling), rather than in a formal setting such as a school or college.

PRIMARY SCHOOL
         STANDARD 6 TO 8

▪️PERIODIC ASSESSMENT TEST

▪️UNIT TEST (EKAM KASOTI)
▪️SUBJECT: SANSKRIT
▪️DATE: 30/3/2019

STD 6 SANSKRIT SOLUTION:
CLICK HERE

STD 7 SANSKRIT SOLUTION:
CLICK HERE

STD 8 SANSKRIT SOLUTION:
CLICK HERE

STANDARD 3-5 MATHEMATICS UNIT TEST SOLUTION: CLICK HERE


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GPSC Updates on 30-03-2019


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GNLU Recruitment of professionals for advising and mentoring the University administration

GNLU Recruitment of professionals for advising and mentoring the University administration

Gujarat National Law University has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Highly qualified and experienced professionals are invited for walk-in interview for advising and mentoring the University administration in its day to day affairs at Gujarat National Law University on 03rd April 2019 at 1500 hrs. Incumbent should have 15 years’ of administrative experience on progressive leadership in the area of General Administration with the education/research institute of national or international repute. Selected candidates will be offered the competitive emoluments as determined by the selection committee on the basis of experience and expertise of the candidate. The engagement shall be for the duration of one year purely on contractual & temporary basis.

Posts: Professionals for advising and mentoring the University administration

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

AdvertisementClick Here


Walk-in-Interview: 03-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

IDBI Recruitment for Expert/ Professional On Contract 2019

IDBI Recruitment for Expert/ Professional On Contract 2019

IDBI Bank (51% share held by Life Insurance Corporation of India) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts Name:
(i) Head Treasury
(ii) Chief Technology Officer (CTO)
(iii) Head Human Resource (HR)
(iv) Head Data Analytics

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Address to sent Applications: The General Manager, Human Resources Department, IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, 21st floor, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.

AdvertisementClick Here

Application Form: Click Here


Last Date: 08-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

SSC Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Exam Final Result 2017

SSC Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Exam Final Result 2017

Staff Selection Commission (SSC) has published the Final Result for Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Exam 2017, Check below for more details.


Final Result:
▪️Grade ‘C’: Click Here
▪️Grade ‘D’: Click Here

Final Result Cut-off: Click Here

◾Additional Result: Click Here

◾For more details: Click Here

-------------
Stenographer 2016 Marks for All Candidates: Click HereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

IDBI Recruitment for Specialist Cadre Officers Posts 2019

IDBI Recruitment for Specialist Cadre Officers Posts 2019

IDBI Bank (51% share held by Life Insurance Corporation of India) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
GM (Grade E): 01 Post
DGM (Grade D): 06 Posts
AGM (Grade C): 36 Posts
Manager ( Grade B): 77 Posts

Total No. of Posts: 120 Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:
Starting Date of Online Application: Date will be out soon
Last Date to Apply Online: Date will be out soonTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

UPSC National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), e-Admit Card 2019

UPSC National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), e-Admit Card 2019


Union Public Service Commission (UPSC) has published e-Admit Card 2019 for National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2019, Check below for more details.

Exam Name: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I)


E-Admit Card: Click Here

Exam Date: 21-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GSSSB Supervisor Instructor Revised Notification Declared 2019

GSSSB Supervisor Instructor Revised Notification Declared 2019

Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published Revised Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


Posts Name :

Supervisor Instructor (Mechanical Group): 500 Posts

Supervisor Instructor (Fabrication Group): 150 Posts

Supervisor Instructor (Refrigeration & Air Conditioning Group): 50 Posts

Supervisor Instructor (Electrical Group): 550 Posts

Supervisor Instructor (Information Technology Group): 10 Posts

Supervisor Instructor (Instrumentation Group): 50 Posts

Supervisor Instructor (Civil Construction & Infrastructure Group): 67 Posts

Supervisor Instructor (Automobile Group): 300 Posts

Supervisor Instructor (Chemical Group): 90 Posts

Supervisor Instructor (Plastic Group): 15 Posts

Supervisor Instructor (Computer Group): 250 Posts

Supervisor Instructor (Beauty Culture & Hair Dressing Group): 50 Posts

Supervisor Instructor (Garment Group): 170 Posts

Supervisor Instructor (Medical Nursing) (Health & Sanitary Inspector) Group: 115 Posts

Total No. of Posts : 2367


Revised Notification : Click Here (New)

Apply Online : Click Here

FOR MORE ABOUT IT. (Exclusive!) : Click Here

Important Dates :
Starting Date of Online Application : 12-03-2019
Last Date to Apply Online : 11-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) Station Officer MCQ Exam Date 2019

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) Station Officer MCQ Exam Date 2019

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) has published MCQ Exam Schedule for the post of Station Officer 2019, Check below for more details.

Post: Station Officer

Exam Schedule: Click Here

Exam Date: 07-04-2019
To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

SSB Recruitment for 60 Sub Inspector (General Duty) Posts 2019

SSB Recruitment for 60 Sub Inspector (General Duty) Posts 2019

Sashastra Seema Bal has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Sub Inspector (General Duty)

Total No. of Posts: 60

Educational Qualification: Bachelor's Degree from a recognized university.

Age Limit: 32 Years

Selection Process: Candidates will be selected based on written exam & physical test

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to a given address in the advertisement.

Address to sent Applications: Directorate General, Sashastra Seema Bal, R. K. Puram, New Delhi - 110066

AdvertisementClick Here


Last Date: 01-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

IDBI Recruitment for 300 Executives Posts 2019

IDBI Recruitment for 300 Executives Posts 2019

IDBI Bank (51% shares held by Life Insurance Corporation of India) invites online applications from eligible Indian citizens for the post of Assistant Manager. Candidates fulfilling required eligibility criteria may apply On-line through the link given in Bank's website. 

Posts: Executives

Total No. of Posts: 300

Educational Qualification: A Graduate from a recognized university with minimum 60% marks (55% for SC/ST/PWD)

Age Limit: Minimum: 20 Years Maximum : 25 years. The applicant must have been born not earlier than 02 March, 1994 and not later than 01 March, 1999 (both dates inclusive). Relaxation in Upper age limit as per rules.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:
Starting Date of Online Application: 30-03-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 15-04-2019
Tentative Date of Online Test: May16,2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

IDBI Bank Recruitment for 500 Assistant Manager Posts 2019

IDBI Bank Recruitment for 500 Assistant Manager Posts 2019

IDBI Bank (51% shares held by Life Insurance Corporation of India) invites online applications from eligible Indian citizens for the post of Assistant Manager. Candidates fulfilling required eligibility criteria may apply On-line through the link given in Bank's website. 

Posts: Assistant Manager

Total No. of Posts: 500

Educational Qualification: A Graduate from a recognized university with minimum 60% marks (55% for SC/ST/PWD)

Age Limit: (As on March 1, 2019): Minimum: 21 years Maximum: 28 years i.e. a candidate must have been born not earlier than 02.03.1991 and not later than 01.03.1998 (both dates inclusive) Relaxation in Upper age limit as per rules.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:
Starting Date of Online Application: 30-03-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 15-04-2019
Tentative Date of Online Test: May17,2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

SEBI Assistant Manager Final Result 2019

SEBI Assistant Manager Final Result 2019

Security Exchange Board of India had invited applications for the recruitment of Assistant Manager(General, Legal & Information Technology), Engineering (Civil, Electrical) during the month of September, October 2018. There was a total of 120 posts out of which 106 posts were for Assistant Manager (general & Legal) & rest all posts were for Engineering posts. SEBI conducted  Prelims Examination on 17-11-2018. Now SEBI has announced the final selection for these posts. Check below for more details.


Final Selection list: Click Here

Main Result: Click Here

For more details: Click HereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

NIACL AO Mains Exam Result with Marks & Interview Letter 2019

NIACL AO Mains Exam Result with Marks & Interview Letter 2019

NIACL has published the Marks and Cut-Off for Online Phase-II (Mains) Exam for Recruitment of Administrative Officers (Scale-I) 2018 -19 Generalists & Specialists. The Online Phase-II exam was held on 2nd March 2019. Check below for more details.

NIACL AO Phase - II Marks: Click Here

Main Result: Click Here

Interview Call Letters: Click Here
To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

28 March, 2019

GSEB HSC (12 SCIENCE) SCIENCE BOARD EXAM 2019 ANSWER KEY

GSEB HSC Science official Answer Key 2019

▪️HSCE 12 SCIENCE OFFICIAL ANSWER KEY 2019

GSEB HSC Science Official Answer Key 2019

Answer Key, Paper Solutions. Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board GSHSEB Successfully Conducted Std.12th Chemistry Examination for Both English and Gujarati Medium Students. HSC 12th Examination Completed today on 6.30 pm and Now All Students of Science looking for Chemistry MCQ Answer Key  to Verify and Calculate Marks in this Board Examination.

GSEB HSC Science official Answer Key 2019

HSC 12th Science Physics Answer key 7th march 2019
Gujarat secondary and higher secondary education board, GSEB had conducted physics Examination Today (07-03-2019) in the time period of 3.00 to 6.30 pm. So Here we are giving the PART- A Answer key  of HSC Science Physics (054) Subject, Question paper and paper solution in the form of image and pdf. You can download Paper solution by below given link. Physics Examination were conducted in two parts Part-A & Part-B. First one (Part-A) is OMR And Second one is Descriptive.
GSEB HSC Science official Answer Key 2019
In this Platform of website we can only provide 12th Physics OMR Answer key Only Part-A. All the answers are ticked Correctly. There are total 4 Question papers SET were given to the student. SET A, SET B, SET C, SET D. We are giving Answer key for all Question paper setwise A – D.

▪️HSCE 12 SCIENCE OFFICIAL ANSWER KEY 2019

GSEB HSC Science Official Answer Key 2019
Click here to Download 


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Syndicate Bank Recruitment for 129 Specialist Officer Posts 2019

Syndicate Bank Recruitment for 129 Specialist Officer Posts 2019


Syndicate Bank has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Ref. No.: HRD.HRMD.0088.2845

Posts:
Senior Manager (Risk Management): 05 Posts
Manager (Risk Management): 50 Posts
Manager (Law): 41 Posts
Manager (IS Audit): 03 Posts
Security Officer: 30 Posts

Total No. of Posts: 129

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: 25 to 35 years

Application Fee: Gen/ OBC – Rs. 600 + GST as applicable (application fee + intimation charges)
SC/ ST/ PWD – Rs. 100 + GST as applicable (intimation charges only)

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply:  Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement | Apply Online


Important Dates
Starting Date of Online Application:29-03-2019
Last Date to Apply Online: 18-04-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Central Warehousing Corporation Exam Dates Announced for Various Posts 2019

Central Warehousing Corporation Exam Dates Announced for Various Posts 2019

Central Warehouse Corporation has published Exam Dates for Various Posts. Central Warehousing Corporation had released 571 vacancies for different posts in the month of February. The examination will commence from 28th May 2019 and will go on till 30th May 2019. Check below for more details.

Online Examination Schedule: Click Here
To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

SSC Tentative vacancies for Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination, 2018

SSC Tentative vacancies for Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination, 2018

Staff Selection Commission (SSC) has published Tentative vacancies for Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination, 2018, Check below for more details.

Posts: Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak


Vacancies Notification: Click HereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Gujarat Maritime University (GMU) Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat Maritime University (GMU) Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat Maritime University (GMU) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:

Associate Professor of Law (Law of the Sea/ Maritime Law/Public International Law): 01 (UR)

₹131400-217100 (Academic Level -13A) 7th CPC

Associate Professor of Law (International Trade Law): 01 (UR)

₹131400-217100 (Academic Level -13A) 7th CPC

Assistant Professor of Law (Law of the Sea/ Maritime Law/Public International Law): 01 (UR)

₹ 57700-182400 (Academic Level -10) 7th CPC

Assistant Professor of Law (International Trade Law): 01 (UR)

₹ 57700-182400 (Academic Level -10) 7th CPC

Professor Law (Refer the detailed Advt. below)


Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fees: Application fees for each Post: ₹ 1000 for candidates from unreserved category and ₹ 700 for candidates from Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories. Fees shall be paid either in cash at the University or through Demand Draft drawn in favor of Gujarat National Law University payable at Ahmedabad. No other mode of fees payment shall be accepted. Application form without the requisite application fees shall be summarily rejected.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Duly filled in application form with the relevant supporting documents shall be sent to “The Registrar, Gujarat Maritime University, Transitory campus at Attalika Avenue, Knowledge Corridor, Koba-Gandhinagar, Gujarat 382426, India”.

Advertisement | Application form | More Details


Important Dates:
Last date of receipt of applications: 18 April, 2018
Intimation to shortlisted candidates (By email): 24 April, 2018
Faculty Seminar and Personal Interview: 30 April, 2018

Click on below Image to View LargerTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

PRL Recruitment for Junior Research Fellowships (JRFs) Posts: July 2019

PRL Recruitment for Junior Research Fellowships (JRFs) Posts: July 2019

Physical Research Laboratory (PRL) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Physical Research Laboratory (PRL), known as the "cradle of space sciences" in India, is a premier national research institution under the aegis of the Department of Space, Government of India. Applications are invited from highly motivated students for Junior Research Fellowship (JRF), leading to a PhD degree. The broad areas of ongoing research activities in PRL are Astronomy& Astrophysics, Solar Physics, Space & Atmospheric
Sciences, Atomic & Molecular Physics, Optical Physics, Astrochemistry, Theoretical Physics, Geosciences and Planetary Sciences.

Posts: Junior Research Fellowships (JRFs) July 2019

Educational Qualification:

Bachelor's and Master's degrees in Science or Engineering with first class (60%) or equivalent grades at both Bachelor's and Master's levels. Selected students should be interested in carrying out doctoral research in the above-mentioned areas only. We expect prospective candidates to have reasonably good proficiency in basic physics and mathematics.

Master's degree should be on or after2017. Those students expecting Master's degree by August2019 are also eligible to apply, subject to having secured first class (60%) or equivalent grades up to the last semester.

Applicants should have qualified in any one of the following examinations:

CSIR-UGC National Eligibility Test, NET.JRFILS [December 20171June 20181December 2018] in Physical Sciences I Chemical Sciences I Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences.

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) [GATE 20171GATE 20181GATE 2019] in Physics I Geology and Geophysics I Atmospheric and Oceanic Sciences I Chemistry.

Joint Entrance Screening Test [JEST 2019] in Physics.


Fellowship: As per the norms of the Department of Space. Renewal of fellowship is based on our view conducted each year. The total duration of the fellowship will be five years.

Nationality: Applicant must be an Indian citizen and have studied at recognised Universities I Institutes in India.

Age Limit: 25 years as on 31.12.2018 (born on or after 31.12.1993).

How to Apply: Eligible candidates may visit the PRL website: https://www.prl.res.in for more
information and to register their applications. Applications will be received online only. The online application will open on 17 March 2019 and will be closed on 20 April2019.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Fulfilling minimum qualification and filling online application do not guarantee a call for an interview. The applications received in response to this advertisement shall be scrutinised by taking into account their CSIRUGC- NET/GATE/JEST and Post Graduation scores and shortlist will be prepared. Candidates shortlisted as per PRL norms will be called for the interview.

For more details about the discipline wise eligibility, research areas, selection procedure, etc. please visit PRL web site as mentioned above.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


For more details: Click Here

Important Dates:
Online application starts: Sunday, 17 March, 2019 07:00 AM (onwards)
Last date for online application : Saturday, 20 April, 2019 11:59 PM
Interview dates: 27-28 May and 17-18 June, 2019

Click on below Image to View LargerTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

High Court of Gujarat Recruitment for District Judge Posts 2019 (HC OJAS)

High Court of Gujarat Recruitment for District Judge Posts 2019 (HC OJAS)

High Court of Gujarat has published an Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Advt. No. RC/1250/2019

Posts : District Judges

Total No. of Posts : 26

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Pay Scale : Rs. 51650-63,260 + Allowance

Selection Process : Candidates will be selected based on competitive written exam & Viva-voce Test

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website https://hc-ojas.guj.nic.in

Advertisement : Click Here

Notification : Click Here (Available soon)

Apply Online : Click Here


Important Dates :
Starting Date of Online Application : 01-04-2019
Last Date to Apply Online : 30-04-2019
Detailed Advt. will be published on 30-03-2019To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

ONGC Recruitment of Executives in Engineering and Geo - sciences disciplines at E1 level through GATE - 2019

ONGC Recruitment of Executives in Engineering and Geo - sciences disciplines at E1 level through GATE - 2019

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), a “Maharatna” Public Sector
Enterprise is looking for young, promising and energetic aspirants with bright academic
records to join the organization as Class I executive (at E1 level) in Engineering and
Geo – Sciences disciplines through GATE 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Advt. No. 3/2019 (R&P)

Posts:
AEE (Cementing)- Mechanical
AEE (Cementing)- Petroleum
AEE (Civil)
AEE (Drilling)- Mechanical
AEE (Drilling)- Petroleum
AEE (Electrical)
AEE (Electronics)
AEE (Instrumentation)
AEE (Mechanical)
AEE (Production)- Mechanical
AEE (Production Chemical)
AEE (Production)- Petroleum
AEE (Reservoir)
Chemist
Geologist
Geophysicist (Surface)
Geophysicist (Wells)
Materials Management Officer
Programming Officer
Transport Officer
AEE(Industrial Engineering) 

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here
To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

27 March, 2019

India's Latest Communication Satellite GSAT-31 Was Successfully Launched by European Launch.

India's Latest Communication Satellite GSAT-31 Was Successfully Launched by European Launch.

BENGALURU: India's latest communication satellite GSAT-31 was successfully launched by European launch services provider- Arianespace's rocket from French Guiana in the early hours of Wednesday.

Blasting off from Ariane Launch Complex at Kourou, a French territory located in northeastern coast of South America at at 2.31 am (IST), the Ariane-5 vehicle injected GSAT-31 into the orbit in a flawless flight lasting about 42 minutes.

"It gives me great pleasure on the successful launch of GSAT-31 spacecraft on board Ariane-5," Indian Space Research Organisation's (ISRO) Satish Dhawan Space Centre (SDSC) Director S Pandian said at Kourou soon after the launch.

CHENNAI: India on April 1 will launch an electronic intelligence satellite Emisat for the Defence Research Development Organisation (DRDO) along with 28 third party satellites and also demonstrate its new technologies like three different orbits with a new variant of PSLV rocket, ISRO said on Saturday.

According to Indian Space Research Organisation (ISRO), a new variant of its Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rocket will first put the 436 kg Emisat into a 749 km orbit.

India's Latest Communication Satellite GSAT-31 Was Successfully Launched by European Launch.
READ NEWS IN GUJARATI


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Primary Ane Upper Primary Ni Exam no Time Alag Alag Rakhata RAJY Prathamik Sangh Ne RAJUAAT

Primary Ane Upper Primary Ni Exam no Time Alag Alag Rakhata RAJY Prathamik Sangh Ne RAJUAATFriends, our website is very popular educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Dailya Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in www.kamalking.in We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2018 ,GSEB TAT Exam 2018, GPSC Various Exam 2018, GSSSB Exam 2018,Talati Bharti 2018, Junior Clerk Bharti 2018, Vidyasahayak Bharti 2018,HTAT Bharti 2018, TAT Bharti 2018, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2018. 

We Published Daily Gujarat All Competitive Exam, UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for various competitive exams.we are uploading daily Study Materials only in this post. so bookmark Our Website in your browser for get latest study materials of gujarat all Competitive Study materials ,also you can save it and share with others. this Gujarat Police Bharti PSI Constable Exam Study Materials are helps in your practice to prepare for all Gujarat Police Bharti Exam .for more details check in Study Materials Sections in www.kamalking.in

Primary Ane Upper Primary Ni Exam no Time Alag Alag Rakhata RAJY Prathamik Sangh Ne RAJUAAT
▪️Click Here To View This News Report


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Banaskantha Primary School Annual Exam Time Table 2019

Banaskantha Exam Time table 2019

Banaskantha Primary School Annual Exam Time Table 2019

Summer vacation (also called summer holiday or summer break) is a school holiday in summer between school years and the break in the school academic year. Students and teaching staff are typically off between eight and nine weeks, depending on the country and district. In the United States, summer break is approximately 2.5 to 3 months, with students typically getting out of school between late-May and mid-June and starting the new school year between mid-August and early-September. In the Republic of Ireland, Italy, Greece, Lithuania, Latvia, Lebanon, Romania and Russia, the summer break is normally three months, compared to six to eight weeks in Australia, the United Kingdom, Canada, Pakistan, India, Denmark, the Netherlands, and Germany.

Banaskantha Primary School Annual Exam Time Table 2019
      IMAGE1 || IMAGE2


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Loksabha Election 2019 Latest News : Loksabha Election Gujarat Government Employees Latest news 

Loksabha Election 2019 Latest News : Loksabha Election Gujarat Government Employees Latest news.

The Election Commission had announced the Lok Sabha election schedule on March 10, when the Model Code of Conduct came into effect. The main parties contesting the Lok Sabha polls are the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Congress.

Loksabha Election 2019 Latest News : Loksabha Election Gujarat Government Employees Latest News

▪️Page-1: Click Here
▪️Page-2: Click Here


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GUJARAT SECONDARY EDUCATION BOARD RELEASED BOOKLET FOR NEET AND GUJCET EXAMS OF 11-12 SCIENCE STUDENTS.

SCIENCE SUBJECT BOOKLET FOR NEET & GUJECT BY GUJARAT BOARD

11-12 SCIENCE SUBJECT BOOKLET FOR NEET & GUJECT BY GUJARAT SECONDARY EDUCATION BOARD GANDHINAGAR

USEFUL FOR HSC STD 12TH SCIENCE STUDENTS.

GUJARAT SECONDARY EDUCATION BOARD RELEASED BOOKLET FOR NEET AND GUJCET EXAMS OF 11-12 SCIENCE STUDENTS.

▪️Click Here for gujrati ||
▪️ english Medium


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

IIT Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019

IIT Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019

IIT Gandhinagar has published Advertisement for below mentioned Posts 2019.

Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Post Name:
Executive
▪️Discipline:
Alumni Affairs Office
▪️Last Date:
20-04-2019
▪️Details
▪️Apply Online

Post Name:
Research Associate (RA)
▪️Discipline:
Electronics/ Electrical/ Biomedical Engineering
▪️Last Date:
12-04-2019
▪️Details
▪️Apply Online

Post Name:
Research Associate (RA)
▪️Discipline:
Electronics/ Electrical/ Biomedical Engineering
▪️Last Date:
05-04-2019
▪️Details
▪️Apply Online

Post Name:
Junior Research Fellow (JRF)
▪️Discipline:
Electronics/ Electrical/ Biomedical Engineering
▪️Last Date:
29-03-2019
▪️Details
▪️Apply Online

Post Name:
Junior Research Fellow (JRF)
▪️Discipline:
Electronics/ Electrical/ Biomedical Engineering
▪️Last Date:
05-04-2019
▪️Details
▪️Apply Online

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick HereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

GPSC Updates on 27-03-2019

GPSC Updates on 27-03-2019GPSC Updates on 27-03-2019


Final Result of Advt No. 73/2015-16, Lecturer, Electrical Engineering in Government Polytechnic, GES, Class-2

Important Notice regarding recommendation from the waiting list of Advt. No. 40/2017-18, Assistant Engineer (Civil), Class-2 (Special Drive)

List of Ineligible Candidates for Interview,Advt No. 94/2015-16, Assistant Professor Computer Engineering in Government Engineering College, GES, Class-2

List of Ineligible Candidates for Preliminary Exam, Advt No. 61/2018-19, Associate Professor / Reader (Anatomy), in Homoeopathy College, Class-1

Important Notice regarding Mains Examination Form & Online Document Submission, Advt No.55/2018-19, Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-3

Detailed Interview Programme of Advt. No. 11/2018-19, Assistant Professor, Oral Medicine and Radiology, Health and Family Welfare, Class-1

Interview Programme of Advt. No. 11/2018-19, Assistant Professor, Oral Medicine and Radiology, Health and Family Welfare, Class-1

List of Ineligible Candidates for Interview, Advt No.39/2018-19, Programme Officer, Women and Child Development, Class-1

List of Ineligible Candidates for Interview of Advt No. 37/2018-19, Inspecting Officer, Class-1

Final Result of Advt No. 45/2018-19, Translator, Legislative and Parliamentary Affairs Department, Class-3

Important Notice regarding recommendation from the waiting list of Advt. No. 20/2016-17, Professor, Power Electronics in Govt. Engineering College, GES, (Collegiate Branch), Class-1

List of Ineligible Candidates for Interview of Advt. No. 31/2018-19, Child Marriage Prevention Officer cum District Social Defence Officer, GSS, Class-2


To Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Industrial Training Institute (ITI) Gandhidham “Rozgaar Bharti Mela” (30-03-2019) (Cancelled)

Industrial Training Institute (ITI) Gandhidham “Rozgaar Bharti Mela” (30-03-2019) (Cancelled)

Industrial Training Institute (ITI) Gandhidham has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Various Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Walk-in-Interview30-03-2019 (Cancelled)

Download Cancelled NotificationClick HereTo Get Fast Updates Download our Apps:Android|iOS|Telegram

Stay connected with www.kamalking.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Recent Posts

DMCA

Categories

FIND MONTHWISE ANY POSTS

Founder & CEO.

1) V. K. Chaudhari
P. T. C., M.A.(PSYCHOLOGY)

2) Kamal King Chaudhari
Mathematics Teacher
M.Sc.B.Ed.(TET-2/TAT-1/TAT-2)
At-Diyodar
Dist-Banaskantha

Total Visitors

Popular Posts