Search This Website

30 July, 2015

ECO CLUB ANNUAL ACTIVITIES TIME TABLE

Read More »

STANDARD 6 TO 8 AUTO FILL TIME TABLE

સંદર્ભભાઈ શુક્લા દ્વારા બનાવેલ ઑટો ફિલ ધોરણ 6 થી 8 ના સમયપત્રકની ખાસીયત એ છે કે તમારે એક જ વાર તમારા જેતે વિષય માટે તમારુ નામ ઉમેરવું પડશે પછી દરેક ધોરણનુ સમયપત્રક તૈયાર થઈ જશે

"STANDARD 6 TO 8 AUTO FILL TIME TABLE"  

CLICK HERE

Read More »

27 July, 2015

आरटीआई अरजी लिखने का तरीका

आरटीआई अरजी लिखने का तरीका -
RTI मलतब सूचना का अधिकार - ये कानून
हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ| जिस का उपयोग
कर के आप सरकार और
किसी भी विभाग से
सूचना मांग सकते है!
आम तौर पर
लोगो को इतना ही पता होता है| परंतु आज मैं
आप को इस के बारे मे कुछ ओर रोचक
जानकारी देते है -
1)आरटीआई से आप सरकार से कोई
भी सवाल पूछ
कर सूचना ले सकते है
2)आरटीआई से आप सरकार के
किसी भी दस्तावेज़
की जांच कर सकते है
3)आरटीआई से आप दस्तावेज़ या Document
की प्रमाणित Copy ले सकते है
4)आरटीआई से आप सरकारी काम काज
मे इस्तमल
सामग्री का नमूना ले सकते है
5)आरटीआई से आप
किसी भी कामकाज
का निरीक्षण कर सकते है
कुछ लोगो का सवाल कि -"आरटीआई मे कौन- कौन
सी धारा हमारे काम की है "
तो उस
का जवाब -
**धारा 6 (1) - आरटीआई का application
लिखने का धारा है

**धारा 6 (3) - अगर आप की application गलत
विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग
इस
को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5
दिन के अंदर भेज देगा

**धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड
वालों को कोई आरटीआई शुल्क
नही देना होता

**धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर
आरटीआई का जवाब 30 दिन मे
नही आता है
तो सूचना फ्री मे दी जाएगी

**धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब
नही देता तो उस की शिकायत
सूचना अधिकारी को दी जाए

**धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना आरटीआई मे
नही दी जाएगी जो देश
की अखंडता और
सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग
की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो

**धारा 19 (1) - अगर आप
की आरटीआई
का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस
धारा के अनुसार आप प्रथम अपील
अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते
हो

**धारा 19 (3) - अगर आप की प्रथम
अपील
का भी जवाब नही आता है तो आप
इस
धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd
अपील
अधिकारी को अपील कर सकते हो

.
ques--आरटीआई
कैसे लिखे?
-
इस के लिए आप एक साधा पेपर ले और उस मे1 इंच
की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए
गए प्रारूप मे
अपने आरटीआई लिख ले
.............................................
.............................
.............................................
.............................
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और
6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा मे
(अधिकारी का पद)/ जन सूचना अधिकारी
विभाग का नाम
विषय - आरटीआई act 2005 के
अंतर्गत ...............
... से संबधित सूचनाए
1- अपने सवाल यहाँ लिखे
2-
3
4
मैं आवेदन फीस के रूपमें 10रूका पोस्टल
ऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /
रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड
धारी हूं इसलिए सभी देय
शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.
कार्ड
नं..............है।
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/
कार्यालय से सम्बंधित
नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए
मेरा आवेदन सम्बंधित लोक
सूचना अधिकारी को पांच दिनों के
समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ
ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत
सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील
अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
.............................................
.............................
.............................................
.............................
ये सब लिखने के बाद अपने Sign कर दे
अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10
रुदेते है और एक पेपर की कॉपी मांगने
के 2 रुदेते है
और हर राज्य का आरटीआई शुल्क अगल अलग है
जिस का पता आप कर सकते हेl
कमल किंग चौधरी
दियोदर

Read More »

QUESTION PAPERS: TET-2 EXAM 26/7/2015

▶▶▶Download Papers◀◀◀

▶General Paper: Click Here

▶Social Science: Click Here

▶Language: Click Here

▶Maths-Science: Click Here

========Kamal King========

▶Papers By:
Ranjit Thakor
Marugujarat

▶Kamal King Chaudhari
Diyodar B.K.

▶Coursty: Marugujarat

Read More »

26 July, 2015

DOWNLOAD TET-2 EXAM MATHS-SCIENCE PAPER 26/7/2015

Download Paper:
CLICK HERE

Read More »

DOWNLOAD TET-2 EXAM SOCIAL SCIENCE PAPER 26/7/2015

Read More »

DOWNLOAD TET-2 EXAM LANGUAGE PAPER 26/7/2015

TET-2 EXAM 26/7/2015
LANGUAGE PAPER::::

▶▶KAMAL KING CHAUDHARI


Read More »

TET-2 EXAM TODAY'S PAPER SOLUTION...WAIT FOR MORE SOLUTION

Today paper Solution:

Pavlov
Teaone prosahit
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar
Nigman
Swami vivekanand
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt
Vidhyathioma nahivat
Samsya samadhan
Vidhyarthiona sampurn
Tene jaye refresher
Te balkoma aatmvisvas
Kahani vidhi no
Such....that
Should not be givan
Was
Already
htttp://kamalkingchaudhari.blogspot.com
Banaskatha na vav
Vadodra
Pathar
17 June 2015
Nagar
Yogdivas
Tudeh viman
Britan
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon
Vadiadalat
Kamal King
Vithalbhai Patel bhavan
Radhakrusn panch
Ayodhya
Punjab-ludhiyana
Aamukh
Keral
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi

Kamal King Chaudhari
Diyodar

Read More »

25 July, 2015

Inspire Award ane Ganit Vigyan Pradarshan Babat: Gandhinagar

Read More »

GK 25/7/2015

General Knowledge

1. Gokul gam yojana kone saru kari?
Keshubhai Patel
2. Krushi mahotsav nu ayojan kaya divase thay 6?
Akshay Trutiya (Akha trij)
3. Shaher jevi suvidha Gam ma ubhi thay tevi yojana?
PURA (Providing Urban amenities in Rural Area)
4. Sardar Aavas yojana ni saruat kyare thayi?
1997
5. Mata Yasoda puraskar kone apvama ave 6?
Angadvadi ane Tedagar baheno ne
6. Van mahotsav no prabandh kyare thayo?
India 1950, Guj 2004
7. Manav Kalyan yojana ma ketla rupiya ni maryada ma sahay apvama ave 6?
Rs. 5000
8. KHUSI yojana etle...?
Kishan Hit Urja Shakti Yojana
9. MNREGA nu puru nam....?
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
10. Shikshan no adhikar India ma kyare lagu thayo?
27 Aug, 2009

>>
Click the below link for preparation of GK with kachhua.
▼▼▼▼▼▼▼
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=38&ref=1894&data=wa

>>
Click the below link for preparation of competitive exams like TET, TAT, HTAT, IBPS, SSC, UPSC with kachhua.
▼▼▼▼▼▼▼
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=43&ref=1894&data=wa

Read More »

GPSC Recruitment for Professors / Principal Posts 2015 (Advt.No.10-25 /2015-16)

Gujarat Service Public Service Commission has published notification of various Professors &Principal Posts in Various Government Colleges,,more details are given below.

▶▶Name of the Posts◀◀

▶Professor: 86 Posts (Advt. No. 10 to 24/2015-16)

1.Mechanical Engineering:23 Posts
2.Civil Engineering: 14 Posts
3.Computer Engineering: 04 Posts
4.Electrical Engineering: 11 Posts
5.Electronics and Communication Engineering: 09 Posts
6.Metallurgy Engineering: 01 Post
7.Applied Mechanics: 10 Posts
8.Information Technology: 03 Posts
9.Power Electronics: 01 Post
10.Mining Engineering: 01 Post
11.Bio-Medical Engineering: 01 Post
12.Instrumentation and Control: 02 Posts
13.Chemical Engineering: 04 Posts
14.Automobile Engineering: 01 Post
15.Environmental Engineering: 01 Post

▶Principal: 13 Posts (Advt. No. 25/2015-16)

▶Educational Qualification:
Get more details from official notiifcaiton.

▶Age Limit:
Not more than 47 years.

▶How to Apply:
Interested & eligible candidates will be apply online through website http://gpsc-ojas.guj.nic.in.

▶Online Application
Start Date:
26-07-2015 at 1:00 PM
Kamal King

▶Online Application
Last Date:
12-08-2015 till 1:00 PM

▶Read official Notification:
CLICK HERE

▶Apply Online:
CLICK HERE

Read More »

SPIPA CCC + RESULT DECLARED DATE : 14/7/15 TO 17/7/15

SPIPA CCC +
RESULT DECLARED
DATE : 14/7/15 TO 17/7/15

▶RESULT:
CLICK HERE

Read More »

बिन सरकारी ग्रान्टेड स्कूल ना कर्मचारी ने मुख्य मथक पर रहेवा बाबत परिपत्र

Read More »

24 July, 2015

UPSC Combined Defence Services Examination (II), Notification 2015

Union Public Service Commission has Published Notification of Combined Defence Service Examination (II) 2015

▶▶▶More Details as below◀◀◀

▶Organization Name:
UPSC

▶Total No. of Posts:
463 Posts

▶Name of the Posts:

1. Indian Military Academy:
200 Posts

2. Indian Naval Academy:
45 Posts

3. Air Force Academy:
32 Posts

4. Officers Training Academy (for Men):
175 Posts

5. Officers Training Academy (for Women & Non–Tech.):
11 Posts
Kamal King Chaudhari

▶Educational Qualification :

1. For I.M.A. and Officers’ Training Academy:Degree of a recognized University or equivalent.

2. For Indian Naval Academy: Degree in Engineering from a recognized University / Institution

3. For Air Force Academy: Degree of a recognized University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

▶How to Apply:
Eligible candidates may through official website
http://www.upsconline.nic.in

▶Last Date for Online Application:
14-08-2015

▶Read Official Notification:
Click Here

▶Apply Online:
Click Here

▶Official Website:
Click Here

Read More »

थराद तालुका ने जिल्लो बनाववा बाबत: बनासकांठा

Read More »

Bhare Varsad ni aagahi na pagle savcheti & salamti na pagla leva babat KK:Porbandar

Read More »

IMP 295 Questions With Answers of Social Science For TET-2 & TET-1 Exam

295 QUESTION-ANSWERS
FOR

TET-2 SOCIAL SCIENCE &

TET-1 EXAM

PREPARATION.....

Kamal King Chaudhari
Diyodar
B.K.

Read More »

LOWER PRIMARY(STD 1 to 5) BHARTI THIRD ROUND DECLARE

LOWER PRIMARY BHARTI THIRD ROUND DECLARE

DOWNLOAD CALL LETTERS:
CLICK HERE

Read More »

First Chief Minister of States:

First Chief Minister of States


जम्मू एवं कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री => गुलाम मोहम्मद सद्दीक

हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री => भगवत दयाल शर्मा

हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => यशवंत सिंह परमार

पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री => डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव

दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री => चौधरी ब्रह्म प्रकाश

उत्तराखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => नित्यानन्द स्वामी

राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री => हीरालाल शास्त्री

उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => गोविन्द वल्लभ पन्त

बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री => श्री कृष्ण सिन्हा

झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => बाबूलाल मरांडी

पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री => प्रफुल्ल चन्द्र घोष

ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री => हरेकृष्णा महतब

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री => अजीत जोगी

मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => पं. रविशंकर शुक्ल

गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री => डॉ॰ जीवराज नारायण मेहता

महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री => यशवन्त राव चव्हाण

गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री => दयानंद बांदोडकर

आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => नीलम संजीव रेड्डी

तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री => पी.एस. कुमारस्वामी राजा

केरल के प्रथम मुख्यमंत्री => इ.एम.एस. नंबूदिरीपाद

असम के प्रथम मुख्यमंत्री => गोपीनाथ बारदलोई

मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री => एम. कोइरंग सिंह

मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री => डब्ल्यू. ए. संगमा

सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री => के.एल. दोरजी खंगसरपा

नागालैण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => पी. शैलू ओ

अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => प्रेमखाण्डू थंगन

मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री => एल. चल छंगा

Read More »

SEB GCC HALL TICKET RELATED NOTIFICATION 2015

Read More »

CSAB JEE IMPOTENT NOTIFICATION FOR ELIGIBLE CANDIDATE 2015

Read More »

23 July, 2015

SSC HSC PURAK EXAM RESULT VITARAN DATE VISHE PRESS NOTE: GSEB

DATE 25/7/2015

Read More »

શાળામાં મોબાઈલ વપરાશ પર પ્રતિબંધ બાબત અમદાવાદ જીલ્લો

Read More »

CCC VINA NA SIXAKO NI PAGAR RECOVERY BABTE HIGH COURT MA CASE

Jamnagar jill na 3 taluka (khambhaliya,Lalpur ane kalavad) ma ccc na hova na karne fix pay ma mukva ane recovery karva na adesh same high court ma case dakhal.
Case no. SCA 11588/2015

Read More »

PF ONLINE UPADVANI SUVIDHA 3 MAHINA PACHHI MALI JASHE

Read More »

22 July, 2015

4 સરકારી હાઈસ્કૂલના વહીવટ ખાનગી સંસ્થાઓ ને આપવા બાબત પરિપત્ર

Read More »

Service Book 1/8/2015 thi Principal Ne Hastak: Banaskantha

Read More »

REVENUE TALATI NI NAVI EXAMMA 1500 UMEDVARO NI FEE MAAF Source:- news paper

Read More »

GTU CCC NEW REGISTRATION BABAT

Read More »

July Purak Exam Result Date

July Purak Exam
Result 25/7 aaspas Jaher Thashe.

Je Parinam Website Par Mukvama Avshe Nahi.

Direct Marksheet nu Shala ma Vitaran Thashe.

Kamal King Diyodar

Read More »

गुजरात नुं नवुं मंत्री मंडल

Read More »

TET-TAT MATE IMP: BAL MANOVIGYAN

Read More »