FIX PAY EMPLOYEES NE TUNK SAMAY MA GOOD NEWS MALI SHAKE CHHE

▶▶FIX PAY EMPLOYEES NE TUNK SAMAY MA GOOD NEWS MALI SHAKE CHHE.

▶GUJARAT SARKAR PAR KAREL SUPREME COURT OF INDIA NI TIPPANI FIX PAGARDARIO NE SARKAR TARAF THI SARA SAMACHAR APAVI SHAKE CHHE.

SUPREME COURT GUJARAT SARKAR NE NADAR JAHER KARE E PAHELA KADACH SARKAR TAK NO LABH UTHAVI NE KARMACHARIYO NE POTANI TARAF KHECHVA KHUS KARI SHAKE CHHE.

▶▶READ THIS NEWS REPORT: