July 2015 ~ www.kamalking.in

ALL NEW JOBS & EDUCATIONAL INFORMATION

30 July, 2015

STANDARD 6 TO 8 AUTO FILL TIME TABLE

સંદર્ભભાઈ શુક્લા દ્વારા બનાવેલ ઑટો ફિલ ધોરણ 6 થી 8 ના સમયપત્રકની ખાસીયત એ છે કે તમારે એક જ વાર તમારા જેતે વિષય માટે તમારુ નામ ઉમેરવું પડશે પછી દરેક ધોરણનુ સમયપત્રક તૈયાર થઈ જશે

"STANDARD 6 TO 8 AUTO FILL TIME TABLE"  

CLICK HERE

27 July, 2015

आरटीआई अरजी लिखने का तरीका

आरटीआई अरजी लिखने का तरीका -
RTI मलतब सूचना का अधिकार - ये कानून
हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ| जिस का उपयोग
कर के आप सरकार और
किसी भी विभाग से
सूचना मांग सकते है!
आम तौर पर
लोगो को इतना ही पता होता है| परंतु आज मैं
आप को इस के बारे मे कुछ ओर रोचक
जानकारी देते है -
1)आरटीआई से आप सरकार से कोई
भी सवाल पूछ
कर सूचना ले सकते है
2)आरटीआई से आप सरकार के
किसी भी दस्तावेज़
की जांच कर सकते है
3)आरटीआई से आप दस्तावेज़ या Document
की प्रमाणित Copy ले सकते है
4)आरटीआई से आप सरकारी काम काज
मे इस्तमल
सामग्री का नमूना ले सकते है
5)आरटीआई से आप
किसी भी कामकाज
का निरीक्षण कर सकते है
कुछ लोगो का सवाल कि -"आरटीआई मे कौन- कौन
सी धारा हमारे काम की है "
तो उस
का जवाब -
**धारा 6 (1) - आरटीआई का application
लिखने का धारा है

**धारा 6 (3) - अगर आप की application गलत
विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग
इस
को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5
दिन के अंदर भेज देगा

**धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड
वालों को कोई आरटीआई शुल्क
नही देना होता

**धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर
आरटीआई का जवाब 30 दिन मे
नही आता है
तो सूचना फ्री मे दी जाएगी

**धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब
नही देता तो उस की शिकायत
सूचना अधिकारी को दी जाए

**धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना आरटीआई मे
नही दी जाएगी जो देश
की अखंडता और
सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग
की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो

**धारा 19 (1) - अगर आप
की आरटीआई
का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस
धारा के अनुसार आप प्रथम अपील
अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते
हो

**धारा 19 (3) - अगर आप की प्रथम
अपील
का भी जवाब नही आता है तो आप
इस
धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd
अपील
अधिकारी को अपील कर सकते हो

.
ques--आरटीआई
कैसे लिखे?
-
इस के लिए आप एक साधा पेपर ले और उस मे1 इंच
की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए
गए प्रारूप मे
अपने आरटीआई लिख ले
.............................................
.............................
.............................................
.............................
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और
6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा मे
(अधिकारी का पद)/ जन सूचना अधिकारी
विभाग का नाम
विषय - आरटीआई act 2005 के
अंतर्गत ...............
... से संबधित सूचनाए
1- अपने सवाल यहाँ लिखे
2-
3
4
मैं आवेदन फीस के रूपमें 10रूका पोस्टल
ऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /
रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड
धारी हूं इसलिए सभी देय
शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.
कार्ड
नं..............है।
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/
कार्यालय से सम्बंधित
नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए
मेरा आवेदन सम्बंधित लोक
सूचना अधिकारी को पांच दिनों के
समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ
ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत
सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील
अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
.............................................
.............................
.............................................
.............................
ये सब लिखने के बाद अपने Sign कर दे
अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10
रुदेते है और एक पेपर की कॉपी मांगने
के 2 रुदेते है
और हर राज्य का आरटीआई शुल्क अगल अलग है
जिस का पता आप कर सकते हेl
कमल किंग चौधरी
दियोदर

26 July, 2015

TET-2 EXAM TODAY'S PAPER SOLUTION...WAIT FOR MORE SOLUTION

Today paper Solution:

Pavlov
Teaone prosahit
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar
Nigman
Swami vivekanand
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt
Vidhyathioma nahivat
Samsya samadhan
Vidhyarthiona sampurn
Tene jaye refresher
Te balkoma aatmvisvas
Kahani vidhi no
Such....that
Should not be givan
Was
Already
htttp://kamalkingchaudhari.blogspot.com
Banaskatha na vav
Vadodra
Pathar
17 June 2015
Nagar
Yogdivas
Tudeh viman
Britan
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon
Vadiadalat
Kamal King
Vithalbhai Patel bhavan
Radhakrusn panch
Ayodhya
Punjab-ludhiyana
Aamukh
Keral
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi

Kamal King Chaudhari
Diyodar

25 July, 2015

GK 25/7/2015

General Knowledge

1. Gokul gam yojana kone saru kari?
Keshubhai Patel
2. Krushi mahotsav nu ayojan kaya divase thay 6?
Akshay Trutiya (Akha trij)
3. Shaher jevi suvidha Gam ma ubhi thay tevi yojana?
PURA (Providing Urban amenities in Rural Area)
4. Sardar Aavas yojana ni saruat kyare thayi?
1997
5. Mata Yasoda puraskar kone apvama ave 6?
Angadvadi ane Tedagar baheno ne
6. Van mahotsav no prabandh kyare thayo?
India 1950, Guj 2004
7. Manav Kalyan yojana ma ketla rupiya ni maryada ma sahay apvama ave 6?
Rs. 5000
8. KHUSI yojana etle...?
Kishan Hit Urja Shakti Yojana
9. MNREGA nu puru nam....?
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
10. Shikshan no adhikar India ma kyare lagu thayo?
27 Aug, 2009

>>
Click the below link for preparation of GK with kachhua.
▼▼▼▼▼▼▼
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=38&ref=1894&data=wa

>>
Click the below link for preparation of competitive exams like TET, TAT, HTAT, IBPS, SSC, UPSC with kachhua.
▼▼▼▼▼▼▼
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=43&ref=1894&data=wa

GPSC Recruitment for Professors / Principal Posts 2015 (Advt.No.10-25 /2015-16)

Gujarat Service Public Service Commission has published notification of various Professors &Principal Posts in Various Government Colleges,,more details are given below.

▶▶Name of the Posts◀◀

▶Professor: 86 Posts (Advt. No. 10 to 24/2015-16)

1.Mechanical Engineering:23 Posts
2.Civil Engineering: 14 Posts
3.Computer Engineering: 04 Posts
4.Electrical Engineering: 11 Posts
5.Electronics and Communication Engineering: 09 Posts
6.Metallurgy Engineering: 01 Post
7.Applied Mechanics: 10 Posts
8.Information Technology: 03 Posts
9.Power Electronics: 01 Post
10.Mining Engineering: 01 Post
11.Bio-Medical Engineering: 01 Post
12.Instrumentation and Control: 02 Posts
13.Chemical Engineering: 04 Posts
14.Automobile Engineering: 01 Post
15.Environmental Engineering: 01 Post

▶Principal: 13 Posts (Advt. No. 25/2015-16)

▶Educational Qualification:
Get more details from official notiifcaiton.

▶Age Limit:
Not more than 47 years.

▶How to Apply:
Interested & eligible candidates will be apply online through website http://gpsc-ojas.guj.nic.in.

▶Online Application
Start Date:
26-07-2015 at 1:00 PM
Kamal King

▶Online Application
Last Date:
12-08-2015 till 1:00 PM

▶Read official Notification:
CLICK HERE

▶Apply Online:
CLICK HERE

24 July, 2015

UPSC Combined Defence Services Examination (II), Notification 2015

Union Public Service Commission has Published Notification of Combined Defence Service Examination (II) 2015

▶▶▶More Details as below◀◀◀

▶Organization Name:
UPSC

▶Total No. of Posts:
463 Posts

▶Name of the Posts:

1. Indian Military Academy:
200 Posts

2. Indian Naval Academy:
45 Posts

3. Air Force Academy:
32 Posts

4. Officers Training Academy (for Men):
175 Posts

5. Officers Training Academy (for Women & Non–Tech.):
11 Posts
Kamal King Chaudhari

▶Educational Qualification :

1. For I.M.A. and Officers’ Training Academy:Degree of a recognized University or equivalent.

2. For Indian Naval Academy: Degree in Engineering from a recognized University / Institution

3. For Air Force Academy: Degree of a recognized University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

▶How to Apply:
Eligible candidates may through official website
http://www.upsconline.nic.in

▶Last Date for Online Application:
14-08-2015

▶Read Official Notification:
Click Here

▶Apply Online:
Click Here

▶Official Website:
Click Here

First Chief Minister of States:

First Chief Minister of States


जम्मू एवं कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री => गुलाम मोहम्मद सद्दीक

हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री => भगवत दयाल शर्मा

हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => यशवंत सिंह परमार

पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री => डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव

दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री => चौधरी ब्रह्म प्रकाश

उत्तराखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => नित्यानन्द स्वामी

राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री => हीरालाल शास्त्री

उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => गोविन्द वल्लभ पन्त

बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री => श्री कृष्ण सिन्हा

झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => बाबूलाल मरांडी

पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री => प्रफुल्ल चन्द्र घोष

ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री => हरेकृष्णा महतब

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री => अजीत जोगी

मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => पं. रविशंकर शुक्ल

गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री => डॉ॰ जीवराज नारायण मेहता

महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री => यशवन्त राव चव्हाण

गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री => दयानंद बांदोडकर

आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => नीलम संजीव रेड्डी

तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री => पी.एस. कुमारस्वामी राजा

केरल के प्रथम मुख्यमंत्री => इ.एम.एस. नंबूदिरीपाद

असम के प्रथम मुख्यमंत्री => गोपीनाथ बारदलोई

मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री => एम. कोइरंग सिंह

मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री => डब्ल्यू. ए. संगमा

सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री => के.एल. दोरजी खंगसरपा

नागालैण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री => पी. शैलू ओ

अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री => प्रेमखाण्डू थंगन

मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री => एल. चल छंगा

23 July, 2015

22 July, 2015

Always Check Official Website Or/And Recruitment Advertisement Before Apply. Thanks For Daily Visit This Site.

Popular Posts

Recent Posts

Categories

Unordered List

Text Widget

IMPORTANT NOTE:
-THIS IS NOT GOVERNMENT SITE(BLOG), IT IS PRIVATE SITE(BLOG).
-WE JUST UPDATE LATEST EDUCATIONAL NEWS ONLY.
-OUR AIM IS EDUCATIONAL HELP TO ALL.

Blog Archive

Powered by Blogger.

CEO & FOUNDER

V. K. Chaudhari
P.T.C. + M. A. (Psychology)

Kamal King Chaudhari
M.Sc.B.Ed. (Mathematics)

Our Visitors

Categorieswise Posts

11-12 science (191) 1BHK HOME PLAN (2) 2BHK HOME PLAN (2) 3BHK HOME PLAN (4) 4BHK HOME PLAN (2) 7th Pay Committee (78) AADHAR CARD (10) adharcard (41) ADHARDISE (5) ADHYAYAN NISHPATIO (6) ADMISSION (152) ADSENSE (13) After Std 12th??? (28) age limit (17) AGRICULTURE (1) AIRTEL SCHEME (3) ALL NEWS PAPERS (5) AMAZON (2) AMUL (1) Android App (185) Answer Key (410) ANTI VIRUS APP (1) APL LIST (1) APMC (2) Application to Gov (10) APPRENTICESHIP (35) ARTICLE 35A (1) ARTICLE 370 (2) ASTROLOGY (3) ATM (5) AUDIO (5) AVAILABLE SEATS (117) AYODHYA CASE (2) Baby Names (1) BAL SHRUSHTI MAGAZINE (1) BANK (332) BAOU (38) BIRDS VOICE (1) bisag (21) BLO (22) Blue Print (61) BOOK (84) BPL LIST (1) BSF (9) BSNL (3) BUDGET (6) BUSINESS NEWS (10) Calculators (34) CALENDAR (1) call letter (657) Call Letters (407) CASH BACK (1) cbse (34) CBT (22) ccc (228) CCC EXAM MATERIAL (3) CCC+ (42) Central Government (26) CET (1) CGL (2) CHARGER (1) CIRCULAR (26) CISF (3) CLAT (1) Clerk (5) CMAT (1) COAST GUARD (6) Computer (61) CONSTITUTION (1) CORONAVIRUS (94) COURT (165) CPF (34) CRC-BRC (87) CREDIT (1) CRICKET (13) CTET (21) CURRENCY (1) current (461) D.EL.ED. (22) DA (25) DAILY CURRENT AFFAIRS (53) DEBIT CARD (1) DEFENCE (1) DEPARTMENTAL EXAM (17) DGVCL (15) Dictionary (2) DIGITAL GUJARAT (21) Digital India (193) Digital Locker Service (4) DIKSHA APP (12) DIPLOMA (5) Disaster Management (22) DISE CODE (16) DIVYANG (6) DOCUMENT VERIFICATION (92) DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA (1) DRAWING (13) Driving licence (9) E-MAGAZINE (58) EARN MONEY ONLINE (1) EBC (39) Eclipse (1) ECONOMICS (1) Education Department (36) education of Out States (3) EDUCATIONAL NEWS (7) EDUSAFAR (4) ELECTION (101) ELECTRIC VEHICLES (3) english (57) EPF (14) ESSAY (5) EXAM DATE (261) excel (31) EXTERNAL EDUCATION (1) FACEBOOK (10) FEE PAYMENT (2) FEE REFUND (1) Festival (97) fic (1) FILE (112) FINAL ANSWER KEY (95) Finance Dept (8) fix pay (175) FLIPKART (4) font (8) FOREST (87) form (149) GAD (2) GADGET (1) game (6) GAS (1) GATE (2) GCERT (34) GEOGRAPHY (4) GEOMETRY (1) geovernment scheme (5) GET DAILY MESSAGE (1) GETCO (1) GHARE SHIKHIYE (36) Gk (340) GMAIL (5) Gold-Silver Price (2) GOOGLE (19) government Employees (122) government scheme (235) GPAT (1) GPF (26) GPSC (465) GPSC DAILY UPDATES (212) GPSSB (48) GR (25) GRADE PAY (24) GRADUITY (3) GRAMMAR (18) GRANT (4) GRAPH (3) GREENHOUSE (1) GSEB (22) GSEBESERVICE (3) GSET (12) GSRTC (148) gssb (3) GSSSB (254) GST (3) GUEEDC (1) GUJARAT PAKSHIK (2) GUJARAT TOURISM (6) GUJARAT UNIVERSITY (1) gujarati (79) gujcet (48) gunotsav (146) GYAN KUNJ (3) GyanParab (8) HACKING (2) Hair Problem (1) hall ticket (554) HANTAVIRUS (1) HEALTH DEPARTMENT (62) HEALTH TIPS (24) Help Line (345) HETUO (3) HIGH COURT (42) HIGHER PAY SCALE (10) Hindi (29) HISTORY (24) HITESHPATELMODASA (4) HMAT (7) HOME LEARNING (34) HOME LOAN (3) HOROSCOPE (15) HOW TO (66) HRA (1) HSC (118) HTAT (217) IBPS (75) ICDS (14) ICE RAJKOT (61) IIM (4) IIT (30) IJAFO (1) income tax (50) INDIAN AIR FORCE (10) Indian Army (56) INDIAN COAST GUARD (1) Indian Navy (22) Inspire Award (15) insurance (52) Internet (94) interview (7) INVESTMENT (15) IPHONE (7) IPL (9) IPO (14) ISRO (3) ITI (204) JAM (1) Javahar Navodaya (53) JEE (33) Jilla Fer Badali (99) JIO (35) JIOGIGAFIBER (3) job (3246) JRF (96) KENDRIYA VIDYALAYA (9) KGBV (4) KHADI (1) KHEDUT (35) KHELMAHAKUMBH (5) KIDS (36) Language (8) LATEST MOBILE (6) LEARNING OUTCOMES (2) LIC (27) LIVE TELECAST (7) LOANS (42) LOCKDOWN (16) LOGO (2) LOKSABHA (4) LPG (5) LTC (12) MAHEKAM (15) MAPS (7) MARUGUJARAT (14) MASIK PATRAK (2) MASVAR AAYOJAN (11) MATERIAL (833) Mathematics (110) MATHS-SCIENCE KIT (7) MATRUTVA RAJAO (4) MDM (60) MEDIA (101) medicine (34) MEENA RADIO (21) MERIT (135) Mesothelioma (1) MGVCL (41) MICROSOFT (1) MINA NI DUNIYA (2) MISSION VIDHYA (70) Mob Restrict (5) MOBILE (125) MODEL PAPERS (175) model school (4) MODULE (14) MONGHVARI (16) MORTGAGE (35) MOVIE (15) MP3 (19) MRP (3) MS UNIVERSITY (1) MUTUAL FUND (7) My Article (1) MYSY (4) NARENDRA MODI (14) NATAK (2) National Highways (2) NCERT (36) NDA (6) NEET (31) NEP 2020 (1) NET (43) NEW EDUCATION POLICY (2) New Jobs (1932) NEWS (1213) NIBANDH (5) NMMS (23) notification (234) NPS (16) NTSE (16) OBC (2) OJAS JOBS (752) old papers (529) OMRSHEER (30) ONGC (15) ONLINE ATTENDANCE (6) ONLINE BILL PAYMENT (11) ONLINE BOOKING (5) Online Material (92) ONLINE SHOPPING (17) ONLINE TEACHER TRANSFER (108) OROP (1) PAGAR BILL (3) PAN (17) panchayat (16) paper solution (164) Paripatra (944) Pass (2) PASSPORT (1) PAT (16) patrako (185) PAY SCALE (40) PAYTM (7) Penshan (27) PERCENTILE RANK (1) PET (3) PETROL-DIESEL-LPG PRICE (3) PGVCL (15) PH (5) PhD (9) PITRUTVA RAJAO (4) PM AWAS YOJANA (1) PM Kisan Samman Nidhi (5) PM-JAY (1) PMSYM (3) POEMS (1) police (270) Post Office (52) PRADHAN MANTRI SHRAM YOGI MAN DHAN YOJANA (2) pragya (63) PRAPTA RAJA (3) PRATIBHASHALI VIDHYARTHI (2) Pravasi Shixak (24) Praveshotsav (34) PRESS NOTE (6) PRET (3) PRIMARY SCHOOL (1109) PROVISIONAL ANSWER KEY (52) PSE-SSE (17) PSYCHOLOGY (9) PTC (16) PUC CERTIFICATE (1) QR CODE (1) QUIZ (61) railway (163) RAILWAY RECRUITMENT (102) RAJAO (107) RAM MANDIR (1) Ramayan (1) RATH YATRA 2018 (1) RATIONCARD (22) RBI (4) READING CAMPAIGN (11) RECHARGE (1) REDMI (7) Reservation (49) result (1092) Results (628) REWARD (1) RINGTONE (3) RIP (1) Rojagar (6) Rojagar News Paper (162) ROJNISHI (4) RRB AHMEDABAD (98) RTE (18) RTI (16) RTO (24) SALANG NOKARI (8) SAMARTH (15) sangh (75) SANSKRIT (16) SARKARI YOJANA (59) SAS GUJARAT (31) SBI (10) SC (1) SCE (18) Scholarship (142) SCHOOL MERGE (8) science (97) SEB (34) secondary school (339) SELECTION LIST (215) SELL (3) Service Book (14) SHALAKOSH (7) Shikshan Sahayak (68) SHIXAK JYOT (17) SOFTWARE (1) SOLAR ENERGY (5) Song (28) SPEECH (11) SPELLING (4) SPIPA (48) SPORT (51) SS (34) SSA (252) SSC (207) STAFF SELECTION COMMISSION (67) STANDARD-1 (10) STANDARD-10 (14) STANDARD-11 (7) STANDARD-12 (11) STANDARD-2 (8) STANDARD-3 (15) STANDARD-4 (15) STANDARD-5 (15) STANDARD-6 (15) STANDARD-7 (15) STANDARD-8 (15) STANDARD-9 (11) STORY (27) SUBSIDY (2) SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA (3) SUPREME COURT (4) Svachchh Bharat (19) syllabus (176) talati (115) TALIM (59) TALUKA FER BADALI (2) TAT (124) TEACHER EDITION (2) TEACHERS CODE (1) TECHNOLOGY (196) TET (150) TEXT BOOKS STD: 1-12 (53) TIKTOK (7) time table (110) TOLL FREE NUMBERS (4) TPEO-DPEO (31) TPT (1) True copy (5) TV (22) TWITTER (2) UGVCL (52) UNIT TEST (107) UPCHARATMAK KARYA (32) UPSC (143) USEFUL WEBSITES (12) VALATAR RAJA (3) VANAGI (1) VANCHAN ABHIYAN (9) VANDE GUJARAT (3) VASATI GANATRI (1) VI NEWS (4) video (146) VIDHYASAHAYAK BHARATI (99) VIGYAN MELO (32) VIKALP CAMP (37) VINOD RAO (4) VIRTUAL CLASSROOM (4) VOTER LIST (6) WAITING LIST (63) WHATSAPP (35) WINDY (1) WORLD CUP 2019 (2) WORLD'S LARGEST (2) XIAOMI (4) YOGA (26) YOUTUBE (68)

GOOGLE AD

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેJOIN OUR TELEGRAM CHANNEL FOR LATEST UPDATES.

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે


JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.