BAAL GEET- VARTA

BAAL GEET
ANE
BAAL VARTAO
કાબર અને કાગડો
મા! મને છમ વડું
પોપટ ભૂખ્યો નથી, પોપટ તરસ્યો નથી
દલો તરવાડી
પેમલો પેમલી
સામસામી ખેંચાણી ને મારી આંખ મીંચાણી
ટીડા જોશી
ચલ ભંભોટિયા અપને ગામ
સસોભાઈ સાંકળિયા
૧૦લે રે હૈયાભફ!
૧૧ભણેલો ભટ્ટ
૧૨બાપા-કાગડો!
૧૩ભેંશ ભાગોળે, છાશ છાગોળે ને ઘેર ધમાધમ
૧૪લાવરીની શિખામણ
૧૫સાબરનાં રૂપાળાં શીંગડાં
૧૬વહોરાવાળું નાડું
૧૭વાંદરો અને મગર
૧૮જેવા સાથે તેવા
૧૯રીંછે કાનમાં શું કહ્યું?
૨૦ઉંદર અને સિંહ
૨૧ઉંદર સાત પૂંછડિયો
૨૨ગમે તેને ભાઈબંધ ન બનાવાય
૨૩ફુલણજી દેડકો
૨૪ઉપકારનો બદલો અપકાર
૨૫કોણ વધુ બળવાન?
૨૬જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ
૨૭બળિયાથી દૂર રહેવામાં જ શાણપણ છે
૨૮પૈસાને વેડફાય નહિ
૨૯ચોરની લાકડી એક વેંત ટૂંકી
૩૦નકલ કામ બગાડે ને અક્કલ કામ સુધારે
૩૧શું ચડે? ભણતર કે સામાન્ય સમજ?
૩૨મગતરાંએ મહારથીને નમાવ્યો
૩૩કાગડો અને શિયાળ
૩૪દોડવીર કાચબો
૩૫કરતા હોય સો કીજિયે
૩૬લાલચુ કૂતરો
૩૭સૌથી મોટું ઈનામ
૩૮શેરડીનો સ્વાદ
૩૯ચતુર કાગડો
૪૦બોલતી ગુફા
૪૧શિયાળનો ન્યાય
૪૨ચકલા ચકલીની વાર્તા
૪૩કેડ, કંદોરો ને કાછડી
૪૪અગ્રે અગ્રે વિપ્રઃ
૪૫લખ્યા બારુંની વાર્તા
૪૬આનંદી કાગડો
૪૭બે સમજુ બકરી
૪૮ડોસો અને દીકરો
૪૯દયાળુ સિદ્ધાર્થ
૫૦ના, હું તો ગાઈશ!
૫૧નીલરંગી શિયાળ
૫૨બકરું કે કૂતરું?
૫૩ઠાકોર અને રંગલો
૫૪હાથી અને દરજી
૫૫વગર વિચાર્યું કામ કદી કરવું નહિ
૫૬અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા
૫૭દુર્જન કાગડો
૫૮લોભિયા ભાઈ લટકી ગયા!
૫૯વાઘ આવ્યો રે વાઘ આવ્યો
૬૦વહુથી ના પડાય જ કેમ!
હાલરડું
પાપા પગલી
અડકો દડકો
મામાનું ઘર કેટલે
હાથીભાઈ તો જાડા
આવ રે વરસાદ
એન ઘેન દીવા ઘેન
દાદાનો ડંગોરો
બેનીને ઝબલે રૂપાળા મોર
૧૦વાર્તા રે વાર્તા
૧૧મેં એક બિલાડી પાળી છે
૧૨એક બિલાડી જાડી
૧૩ડોશીમા ડોશીમા
૧૪ચકલી બોલે ચીં ચીં
૧૫શું બોલે કૂકડો?
૧૬અમે બાલમંદિરમાં
૧૭ચકીબેન ચકીબેન
૧૮એકડે એક
૧૯સામે એક ટેકરી છે
૨૦આજે છે સોમવાર
૨૧બાર મહિના
૨૨નાની મારી આંખ
૨૩જન્મ દિવસ
૨૪મારો છે મોર
૨૫સાઈકલ મારી ચાલે
૨૬ચાંદો સૂરજ રમતા'તા
૨૭એક હતો ઉંદર
૨૮અમે ફેર ફુદરડી રમતા'તાં
૨૯ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ
૩૦ખિલખિલાટ કરતાં
૩૧ભાઈ બહેનની જોડી
૩૨ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ
૩૩વાદળ વાદળ વરસો પાણી
૩૪પરી રાણી તમે આવો રે
૩૫નાના નાના સૈનિક
૩૬સગપણ
૩૭બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી
૩૮પીં પીં સીટી વાગી
૩૯નાના સસલાં
૪૦ઢીંગલીને મારી હાલાં રે
૪૧ઢીંગલી મેં તો બનાવી મજાની
૪૨આજ મારી ઢીંગલી માંદી પડી
૪૩ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ
૪૪દોડો રે દોડો ભાઈ
૪૫છેટે છેટે ખોરડાં
૪૬શીંગોડા શીંગોડા
૪૭ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ
૪૮ગરબડીયો કોરાવો
૪૯હું કેમ આવું એકલી
૫૦સિંહની પરોણાગત
૫૧ગણપતિદાદા મોરિયા
૫૨ચાલો રે બેની ગરબે રમીએ
૫૩થમ થમ થમ થમ્પો દેતાં ગરબે રમીએ
૫૪કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ
૫૫ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે
૫૬હોળી આવી હોળી આવી
૫૭તારા ધીમા ધીમા આવો
૫૮ઘડીયાળ મારું નાનું
૫૯પોપટ મીઠું બોલે
૬૦મજાની ખિસકોલી
૬૧તને ચકલી બોલાવે
૬૨નમીએ તુજને વારંવાર
૬૩ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે